Du er her

Alder ingen hindring

Otte danske folkebiblioteker vil i det næste halve år eksperimentere med i alt 10 forskellige aktivitetsforløb, der skal holde hjernerne friske hos seniorer forskellige steder i landet fra Aalborg til Ringsted.

Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer i forhold til at holde os selv og vores hjerner friske.

En række danske biblioteker har derfor fået tilskud til at udvikle pilotforløb med en længde på mindst 15 uger, der indeholder disse elementer, for at omsætte forskningsbaseret viden til engagerende og fællesskabsdannende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen.

Pilotforløbene skal i foråret 2018 danne basis for en ny runde af eksperimenter i et toårigt projekt støttet af Nordea Fonden. Projektet, der hedder ”Hold hjernen frisk”, er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Center for Sund Aldring og med DGI som projektansvarlig.

De udvalgte aktivitetsforløb er innovative og fremtidssikrede aktiviteter, som de fleste biblioteker vil kunne tilbyde i samarbejde med forskellige lokale partnere.
Udvalgte aktivitetsforløb

IT som værktøj og legetøj kan bidrage til at styrke borgernes såkaldte mestringskompetencer foruden den fysiske og psykiske sundhed.

Aalborg Bibliotekerne vil introducere hverdagens IT og lade seniorerne afprøve dem på ture rundt i byen. Varde Bibliotek tester et teknologieksperimentarium, hvor seniorerne undersøger sundheds-, oplevelses- og velfærdsteknologier med kroppen og hjernen. Det kan være for eksempel skridttæller, geocatching i naturen eller dans med robotten Erling.

I samarbejde med museum og arkiv vil Ringsted Bibliotek & Borgerservice arrangere vandreture og omvisninger, og den nye viden om Ringsted formidles siden af seniorerne via film og digitale medier.

Fælleslæsning og samtaler om litteratur er velegnet til at skabe fællesskaber, der stimulerer sanserne og hjernen. I Allerød Bibliotek kombineres læsning og litteratur med blandt andet yoga, dans og stavgang, i Horsens Kommunes biblioteker med SMART-træning, by-og naturvandringer og i Vejle Bibliotekerne med morgengymnastik. Furesø Bibliotek og Borgerservice styrker livsglæden med dansefællesskaber og samskabelse af blandt andet store fester og udstillinger.

Lokalhistorien har også fået plads i flere aktivitetsforløb. Eksempelvis vil Herning Bibliotekerne hver uge introducere en ny tid i Hernings historie, hvor deltagerne afprøver en fysisk aktivitet, en smagsoplevelse og en fortælling, der knytter sig til denne tid og omegnen.