Du er her

Alle borgere orienteres om overgang til Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har nu udsendt papirbreve til alle de borgere, som endnu ikke er tilmeldt Digital Post fra det offentlige. I alt er der sendt ca. 1,9 mio. papirbreve, der har til formål at gøre borgerne opmærksomme på, at de fra 1. november 2014 skal være klar til at modtage Digital Post fra det offentlige på enten borger.dk eller e-Boks.dk.

Derudover er Digitaliseringsstyrelsen ved at sende elektroniske breve i Digital Post til de borgere, som allerede er frivilligt tilmeldt Digital Post fra det offentlige. Formålet med disse breve er at gøre borgerne opmærksomme på, at de er klar og blot skal huske at tjekke deres post på enten borger.dk eller e-Boks.dk. Indtil videre har ca. 600.000 borgere modtaget det digitale brev om, at de er klar til at modtage Digital Post fra det offentlige.

Alle de breve, der udsendes til borgerne i forbindelse med overgangen til Digital Post, er de seneste måneder blevet brugertestet. Alligevel har brugen af ordet ”underretning” i de digitale breves emnefelt skabt nervøsitet hos nogle borgere. Digitaliseringsstyrelsen beklager, at nogle borgere er blevet unødigt nervøse, og ændrer derfor ordlyden i det resterende ca. 1,8 mio. digitale breve til ”Orientering vedr. Digital Post”.

Der er generelt en række informationsinitiativer i gang, som samlet set har til formål at sikre en god overgang til Digital Post, så alle, der kan, fra 1. november 2014 er klar til at modtage Digital Post fra det offentlige.