Du er her

Arkivering af valgopgørelsesdata

Kommunerne har tilsluttet sig at KL indgår samlet aftale om arkivering af valgopgørelsesdata. Rigsarkivet bestemte i bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010, at kommunerne skulle bevare kommunale valgdata. Det gælder for kommunevalgene i 2005, 2009, 2013 og efterfølgende valg. Konkret er der tale om arkiveringsversioner fra det fælleskommunale valgopgørelsessystem KMD Valg-opgørelse.

Den 18. maj 2015 sendte KL brev til kommunerne, hvor de nærmere vilkår og priser for arkiveringsforretningen blev beskrevet. En aftale mellem KL og KMD forudsatte, at alle kommuner kunne tilslutte sig. Fristen for eventuelle indsigelser var 9. juni 2015, og resultatet er, at alle kommuner har tilsluttet sig.

Omkostningen til arkiveringsversionerne er ny i den forstand, at valgdata tidligere var papirarkivalier, der skulle bevares for eftertiden af den enkelte kommune. Hele arkiveringsforretningen udføres af KMD, og som kommune skal man derfor ikke foretage sig yderligere.

Aftalen med KMD indebærer både aftale om dataudtræk og aftale om arkiveringsversion (på baggrund af dataudtrækket). KMD forventer at udsende faktura i august/september 2015. Den konkrete leveranceplan aftales nærmere med Rigsarkivet. Aftalen omhandler valgdata for kommunevalgene 2005, 2009, 2013 og det kommende kommunevalg i 2017.

Som en del af aftalen fremstiller KMD en samlet arkiveringsversion af kommunernes data, som afleveres til Rigsarkivet. Den samlede leverance giver større effektivitet begrænser kommunernes omkostninger.

Hver kommune kan få en kopi af kommunens data mod at betale de udgifter, der er forbundet med at lave et dataudtræk, jf. Rigsarkivets regler om indtægtsdækket virksomhed.