Du er her

Børn påvirker forældrenes brug af sociale medier

Det har stor indflydelse på brugen af sociale medier, om man lever i et parforhold med børn eller uden børn. Målt på en række demografiske parametre er der stor forskel på de sociale mediers popularitet i de forskellige befolkningsgrupper. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens undersøgelse om brugen af sociale medier.

En langt større andel af par med børn bruger de sociale medier, end det er tilfældet for par uden børn. Denne forskel i brugen af de sociale medier spores også på parametre som køn, indkomst og især alder.

Netop alder er et parameter, der tydeliggør, hvor foranderlig brugen af sociale medier er på tværs af de forskellige grupper – selv på ganske kort tid.