Du er her

Bedre konkurrenceevne er nødvendig for at skabe flere varige job

Regeringens konkurrenceevneredegørelse viser, at konkurrenceevne og vækstvilkår skal styrkes, så virksomhederne kan skabe vækst og varige job.

Danmarks konkurrenceevne er gennem mere end 10 år støt blevet ringere, viser regeringens konkurrenceevneredegørelse. Den udvikling må og skal vendes. For bundlinjen er, at bedre konkurrenceevne er lig med flere varige arbejdspladser.

Danmarks konkurrenceevne er sammensat af en lang række faktorer, og på flere områder gør vi det godt. Men især på fem områder kan vækstvilkårene styrkes, hvis vi vil i top internationalt set:

  1. Konkurrencen på hjemmemarkedet skal styrkes – det vil gavne forbrugerne og lette omkostningstrykket på ekportvirksomhederne.
  2. Kompetenceniveauet skal hæves. Det er afgørende for, at vi kan konkurrere globalt om at levere de bedste løsninger og dermed fastholde et højt lønniveau.
  3. Arbejdsudbuddet skal øges.
  4. Vi skal tiltrække flere udenlandske investeringer.
  5. Endelig skal vi skabe flere vækstvirksomheder.