Du er her

Bedre samarbejde om kroniske patienter

En ny evaluering skal kigge på, hvordan Region Hovedstaden kan skabe endnu bedre samarbejde mellem hospitaler, læger og kommuner. Formålet er at forbedre behandlingen af kroniske patienter med fx sukkersyge og KOL.

Siden 2010 har Region Hovedstaden forsøgt at forbedre behandlingen af kronikerpatienter. Det er bl.a. sket gennem de såkaldte kronikerforløb, der er standarder for, hvad hospitaler, læger og kommuner skal gøre i forhold til de kroniske patienter, og hvornår de skal gøre det. Kernen i forløbene er at styrke samarbejdet og koordineringen på tværs af sektorer og institutioner, så patienterne ikke falder mellem tre stole.

Med puljemidler har regionen forsøgt at implementere disse forløb, så det bliver hverdag og rutine for sundhedspersonalet. Det er nu besluttet, at forløbene skal gøres permanente, og regionen har derfor bedt KORA om at undersøge, hvordan forløbene er blevet ført ud i praksis.

Evalueringen skal kigge på, om sundhedspersonalet kender til programmerne, om de lokale ledelser og nøglepersoner tager et aktivt ansvar for at forankre programmerne i den kliniske hverdag, og om sundhedspersonalet har en oplevelse af, at de indgåede aftaler er forståelige og relevante i den hverdag, de befinder sig i. Evalueringen skal også kigge på, hvordan patienterne oplever indsatsen både i forhold til kommunikation, patientinddragelse og samarbejde mellem hospital, læge og kommune.

På baggrund af evalueringen vil forskerne pege på, hvilke barrierer og udfordringer der kan ligge i sundhedspersonalets forudsætninger og kulturer, og hvad Region Hovedstaden kan gøre, for at forløbene i endnu højere grad bliver en del af sundhedspersonalets rutiner.