Du er her

Biblioteker skal hjælpe borgere med læsebesvær

Slots- og Kulturstyrelsen har netop givet Vejle Bibliotekerne støtte til et projekt, der skal give ordblinde og brugere med læsebesvær bedre muligheder for at få gavn af bibliotekernes tilbud. På sigt skal projektet udbredes til biblioteker i hele landet.

Tusindvis af danskere har svært ved få bogstaver og ord til at give mening.

Derfor har Vejle Bibliotekerne i samarbejde med ni andre biblioteker og interessenter inden for ordblindeområdet taget initiativ til projektet ”Gør det lettere – en national indsats for læsesvage borgere”.

Idéen bag projektet er, at borgere med læsevanskeligheder kan have lige så stor glæde af bibliotekernes mange tilbud som bøger, film, spil og tidskrifter, som andre borgere har.

Enhedschef Tine Vind i enheden Biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen siger:

”For at kunne klare sig i et samfund, der i høj grad baserer sig på, at man kan læse og skrive, er det vigtigt, at man kan få hjælp til at finde frem til de informationer, man søger. Projektet på Vejle Bibliotekerne skal på sigt give ordblinde og læsesvage borgere i hele Danmark lyst til og mod på at bruge biblioteket mere. Målet er at give bibliotekets ansatte et fagligt kompetenceløft og gøre bibliotekerne mere brugervenlige, så bibliotekerne bliver endnu bedre rustede til at hjælpe denne særlige målgruppe.”

Helt konkret vil projektet videreudvikle og implementere ideer fra den internationale biblioteksforening, IFLA, som har udarbejdet retningslinjer, der letter tilgængeligheden for læsesvage brugere.

På opdagelse på biblioteket

Vejle Bibliotekerne har fået bevilliget 437.850 kroner til projektet, der blandt andet vil arbejde med brugervenligheden på biblioteket. I dag kan det være svært for ordblinde og læsesvage at gå på opdagelse på biblioteket, hvis skilte, indretning og bøgernes bagsidetekster ikke giver mening, og nogle af de nye virkemidler kan derfor være bedre piktogrammer og mere digital formidling.

Projektet har desuden til formål at styrke biblioteksansattes viden om, hvordan de giver ordblinde og læsesvage den bedst muligt betjening og skal være med til at sikre, at folkebibliotekernes tilbud bliver mere anvendelige for alle borgere i Danmark.

Projektet støttes af udviklingsmidler, der går til nationale folkebiblioteksformål, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Udviklingsmidlerne har til formål at sikre danskerne den bedst mulige biblioteksbetjening, og alle landets folkebiblioteker kan ansøge om tilskud til projekter, der falder indenfor formålet.

Vejle Bibliotekernes projekt ”Gør det lettere – en national indsats for læsesvage borgere” forventes at blive skudt i gang i efteråret og vil vare et års tid.

Udover Vejle Bibliotekerne har også Herning Bibliotekerne fået tilsagn om projektstøtte og vil modtage 485.000 kroner til at udvikle et 1-årigt online-kursus i såkaldt biblioteksdidaktik. Kurset retter sig mod et generelt nationalt behov for opkvalificering indenfor læring og formidling samt videreudvikling af den biblioteksfaglige identitet.