Du er her

Biblioteksafgiften får et digitalt eftersyn

Kulturministeren nedsætter et udvalg, som skal se på biblioteksafgiftsreglerne i lyset af bibliotekernes stigende brug af digitale udgivelser.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”I lyset af den digitale udvikling er det nødvendigt at se på, hvordan biblioteksafgiftsordningen kan justeres, så udviklingen i bibliotekernes brug af e-bøger og e-lydbøger afspejles i ordningen.

Derfor nedsætter jeg et udvalg, som får til opgave at overveje, hvordan den fremtidige biblioteksafgift skal se ud inden for den nuværende økonomiske ramme.”

Udvalget skal se på, om de digitale udgivelser kan inddrages direkte i biblioteksafgiftsordningen eller på anden måde omfattes af en supplerende ordning.

Biblioteksafgiftsordningen er en betydningsfuld indtjeningskilde for forfattere, hvis fysiske bøger udlånes på folkebibliotekerne. Ordningen er en kunststøtteordning baseret på antallet af dansksprogede bøger, der er tilgængelige på de danske folkebiblioteker, med en økonomisk ramme på ca. 166 mio. kr. til fordeling årligt. Ordningen omfatter ikke e-bøger. E-bogs-forfatternes indtjening i forbindelse med biblioteksudlån af deres e-bøger er baseret på konkrete aftaler mellem forfatterne og forlagene om honorering for udlånet.

E-bøger bliver i stigende grad udbredt på bibliotekerne, om end de fortsat udgør en lille del af det samlede udlån. Denne udvikling kan dog på længere sigt betyde, at der opstår forskydninger i forholdet mellem biblioteksudlånet af fysiske og ikke-fysiske bøger. For at tage højde for denne udvikling er det relevant at overveje, om biblioteksafgiftsordningen generelt skal gentænkes og konstrueres på en anden måde.

Udvalget skal bestå af 7 personer, som Kulturministeren udpeger ultimo september 2012 med baggrund i udvalgskommissoriet. Udvalget begynder sit arbejde den 1. oktober 2012 og forventes at afgive rapport til kulturministeren senest den 1. juli 2013.