Du er her

Borgerne skal forbedre hospitalerne i Region Hovedstaden

Gode ideer og input efterspørges fra politikere i Region Hovedstaden. Danske Regioner afholder en række regionale borgermøder samt en digital kampagne, hvor borgerne får chancen for at byde ind med gode ideer, der kan forbedre sundhedsvæsenet.

Kan jeg deltage i lægens stuegang via Skype? Mit patientforløb havde været bedre, hvis jeg havde haft den samme kontaktperson hele vejen. Læger og sygeplejersker havde alt for travlt, da jeg var indlagt, og det gjorde mig utryg.

Spørgsmål og input som ovenstående får borgere i Region Hovedstaden nu mulighed for at give videre til deres politikere, da regionerne i de kommende år vil arbejde for at forbedre opholdet og oplevelsen for patienterne og deres pårørende.

Glæder sig til input
Den 28. februar afholdes et borgermøde i hver af de fem regioner, hvor udvalgte borgere skal komme med ideer til bedre kommunikation og service. Regionernes politikere deltager på møderne og vil bære ideerne videre. Netop i disse dage vil de inviterede borgere modtage deres invitation.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig til at høre borgernes input og ideer til, hvordan Danmarks største sundhedsvæsen i Region Hovedstaden kan blive bedre.

-Jeg håber, at vi får rigtig mange ideer til, hvordan vi kan gøre det bedre. Det er borgernes sundhedsvæsen, og det er rigtig vigtigt for os at vide, hvordan borgerne oplever både servicen og kommunikationen på deres hospitaler, så vi kan lave et sundhedsvæsen, hvor mennesker føler sig set og lyttet til. På den måde får vi mulighed for at skabe et sundhedsvæsen, der er tilrettelagt efter borgernes behov og ønsker.

Vores sundhedsvæsen
Borgermøderne understøttes af en digital kampagne, hvor alle borgere har mulighed at komme af med deres ide.

På hjemmesiden www.voressundhedsvæsen.dk er der mulighed for at skrive eller uploade foto eller film med input til, hvordan oplevelsen på hospitalerne kan blive bedre for både patienter og pårørende.

Ideerne på hjemmesiden og diskussionerne på borgermøderne skal bl.a. bruges til handleplanen ”Vores Sundhedsvæsen”, som munder ud i en række konkrete initiativer de kommende år.