Du er her

Borgerservice i Vejle tilbyder hotline mandag aftener

Fra 1. december skal borgerne betjene sig selv på en række udvalgte områder. Borgerservice i Vejle Kommune tilbyder derfor hotline om aftenen.

Vejle Kommune har længe arbejdet på at få så mange borgere som muligt til at betjene sig selv via hjemmesiden i stedet for at stå i kø hos Borgerservice eller vente i telefonen.

Snart er der ikke længere frit valg. Folketinget har vedtaget lov om selvbetjening, som betyder, at borgere, der kan, skal betjene sig selv digitalt på udvalgte områder.

Den 1. december 2012 kommer første bølge af obligatorisk selvbetjening, hvor borgerne digitalt skal melde flytning, skifte læge og bestille blåt EU-bevis. De skal også skrive børn op til dagtilbud, SFO og skole via nettet.

Som en ny service tilbyder Vejle Kommune borgerne en digital hotline, som fra 1. oktober er åben for telefoniske henvendelser. Borgerne kan få hjælp, hvis de er gået i stå med selvbetjeningen eller har spørgsmål til Borgerservices selvbetjeningsløsninger i øvrigt.

Den digitale hotline vil være åben hver mandag aften kl. 17 – 20. Her vil borgerne komme til at tale med en medarbejder fra kommunens Borgerservice. Hvis der er optaget i telefonen, kan borgerne indtale en besked. Så bliver borgeren kontaktet af medarbejderen samme aften.

Den fysiske Borgerservice i administrationsbygningen har stadig de samme åbningstider som hidtil, og her kan man også få hjælp til selvbetjening.

- Mange borgere betjener allerede i dag sig selv på nettet. Men vi vil gerne have mange flere borgere til at bruge kommunens selvbetjeningsløsninger, siger Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur- & Borgerserviceudvalget. - Det er vigtigt, hvis vi skal nå de fælles offentlige mål om, at 80 % af borgerne skal betjene sig selv. Her har vi en vigtig opgave i at hjælpe borgerne med at blive fortrolige med de nye selvbetjeningsløsninger. Derfor ti
- Jeg håber, at borgerne vil tage godt imod vores nye servicetilbud. Det betyder, at medarbejderne står til rådighed efter normal arbejdstid, hvor borgerne har bedre tid til at betjene sig selv. Og fordelen ved digital selvbetjening er j
Den digitale hotline kører foreløbig i 6 måneder. Derefter skal forsøget evalueres og drøftes i Kultur- & Borgerserviceudvalget.