Du er her

Brugerne får nye funktionaliteter i Digital Post

4,3 mio. danskere anvender allerede Digital Post og der er en ny version på vej af den nuværende løsning. Brugernes erfaringer med Digital Post skal anvendes til at skabe en bedre og mere brugervenlig løsning for borgere, virksomheder og myndigheder.

Ny version af den eksisterende løsning
I starten af 2016 vil danskerne møde en ny og på flere områder forbedret version af Digital Post. Den nye version af løsningen vil indeholde en række nye funktionaliteter. Brugeren vil umiddelbart opleve en Digital Post-løsning, som de kender den fra i dag, men der vil være tilføjet nye funktioner og der vil være arbejdet med at skabe en bedre brugervenlighed.

Digitaliseringsstyrelsen har løbende opsamlet brugernes erfaringer med den eksisterende løsning og har omsat dette til konkrete krav til løsningen. Projektet er nu, sammen med leverandøen e-Boks, i gang med at afklare, hvordan funktionerne bedst kan se ud – og der afholdes i den forbindelse brugertest med repræsentanter for både borgere, virksomheder og myndigheder.

Kontorchef Lone Berglykke siger: ”Brugervenlighed og tilgængelighed fylder meget, når vi udvikler nye løsninger, og det er helt centralt for os, at Digital Post 2 fremover kommer til at skabe endnu mere værdi for brugerne, hvad enten man er borger, virksomhed eller myndighed. Vi forventer, at den nuværende løsning kommer til at håndtere omkring 60 mio. digitale breve fra det offentlige i 2015, og det forpligter.”

Brugertest af ny funktionalitet
De brugertest, som allerede er gennemført, har i første omgang haft fokus på de nye funktioner i løsningen. Blandt de nye funktionaliteter er der blandt andet testet på:

Vidersendelse af Digital Post
Der har været stor efterspørgsel efter at kunne videresende post. En gruppe borgere har testet den nye funktion, der vil gøre det muligt automatisk at få videresendt en kopi af beskeder og breve modtaget i Digital Post til deres egen eller andres e-mailadresse.

Arkiveringsregler for medarbejdere
Medarbejdere i private virksomheder har testet et bud på en mere brugervenlig administration i forhold til deres brug af postkassen, fx nye arkiveringsregler. Det betyder, at de virksomheder, som modtager meget post i deres digitale postkasse automatisk kan fordele deres post til en arkivmappe ud fra fx afsender.

Kvitteringsanmodning
Myndighedsansatte har testet en anden ny funktion i Digital Post: kvitteringsanmodning. Denne funktionalitet giver myndighederne mulighed for at bede borgeren om at kvittere for, at de har modtaget en bestemt besked sendt som Digital Post. Det kan fx være et hospital, der beder borgeren bekræfte, at de har modtaget et brev vedrørende indkaldelsen til undersøgelse. Det er dog borgerens eget valg, om de ønsker, at myndigheden skal have denne oplysning.

De kommende måneder vil der løbende blive gennemført flere brugertest og inden sommer er det endeligt på plads, hvilken forbedret funktionalitet, som brugerne vil opleve fra 2016.