Du er her

Cyberforsvar der virker

Center for Cybersikkerhed har sammen med Digitaliseringsstyrelsen udgivet en ny vejledning med en prioriteret køreplan for, hvordan risikoen for cyberangreb kan mindskes. Vejledningen henvender sig primært til ledelsesniveauet i offentlige myndigheder og private virksomheder.

Den nye vejledning har fokus på fire konkrete sikkerhedstiltag, der har vist sig at kunne forhindre en væsentlig del af de målrettede cyberangreb. Det er tiltag, som enhver topledelse bør kende og prioritere, understreger forsvarsminister Nicolai Wammen, der ser vejledningen som et vigtigt led i håndteringen af den stigende cybertrussel:

”Cybertruslen mod Danmark er reel. Fokus på cybersikkerhed er derfor en nødvendighed for samfundet. I takt med at internettet er blevet hvermandseje, er truslen fra cyberspace uhyre nærværende og konkret for både private virksomheder og offentlige myndigheder”, siger Nicolai Wammen.

Den nye vejledning er blevet til i et samarbejde mellem Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen, der hører under henholdsvis Forsvarsministeriet og Finansministeriet. ”Det er vigtigt, at vi hele tiden er på forkant, så vi kan beskytte danske interesser og Danmark mod cyberangreb”, siger Nicolai Wammen.

Chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, fortæller, at både offentlige myndigheder og private virksomheder udsættes for cyberangreb – og at nogle af angrebene er vellykkede. Det understreger behovet for, at myndigheder og virksomheder får konkret vejledning om, hvordan risikoen for cyberangreb kan reduceres:

”Vi har i den seneste tid oplevet hackerangreb mod statslige myndigheder og private virksomheders it-systemer. Og for den enkelte myndighed og virksomhed er der en stadigt stigende risiko for, at dygtige hackere tiltvinger sig adgang til centrale systemer eller databaser. Målet med den nye vejledning er at bidrage til, at myndigheder og virksomheder får reduceret risikoen”, siger Thomas Lund-Sørensen.´