Du er her

Dagsorden til næste møde i It-Arkitekturrådet

På det kommende møde i Kommunernes It-Arkitekturråd er der bl.a. sat fokus på overgangen mellem den nuværende og den kommende digitaliseringsstrategi. Mødet afholdes d. 30. september 2015.

2016 er starten på en ny strategiperiode, hvor kommunerne med den nye strategi ”Lokal og Digital – et sammenhængende Danmark” har sat et fortsat højt ambitionsniveau for kommunernes digitalisering og it-arkitekturstyring. På mødet den 30. september 2015 vil It-Arkitekturrådet bl.a. drøfte konkrete behov og mulige tiltag i overgangen fra nuværende til ny strategi, med særlig fokus på prioritering af fremtidige indsatser i forhold til it-arkitekturstyring og rammearkitektur.

Agendaen indeholder også drøftelser om fire implementeringer af rammearkitekturens byggeblokke som Lokale Rammearkitekturservices (LoRa), en arkitekturanalyse af sammenhængende patientforløb på sundhedsområdet samt rammearkitekturarbejde på naturområdet.

Blandt de øvrige emner på dagsordenen er en fast status på arbejdet med de fælleskommunale støttesystemer og datafællesskab samt en drøftelse af mulige fælles tiltag i forbindelse med åbne data.