Du er her

Danmark avancerer to pladser på Global Innovation Index 2017

Danmark får igen en top-placering i Global Innovation Index 2017. Schweitz, Sverige og Holland topper listen.

Ifølge rapporten adskiller landene i top-10 sig særligt fra de efterfølgende lande ved, at have en bedre human kapital, mere forskning, bedre infrastruktur og et mere avanceret forretningsmiljø.

Danmark har i store træk stærke placeringer på langt de fleste indikatorer. Overordnet er nogle af Danmarks styrkepositioner ifølge rapporten bl.a. vores investering i højere uddannelse, forskning og brug af digital teknologi.

København er en europæisk ”hub” for innovation
Endvidere angiver rapporten København som en et såkaldt europæisk ”hub” for innovation målt på antallet af internationale patentansøgninger, hvor København ligger på en global 39. plads.

På det mere detaljerede plan fremhæver rapporten bl.a. følgende om de danske styrkepositioner:

Danmark bliver år efter år fremhævet i top på vores institutionelle set-up, det vil sige politisk stabilitet, statslig effektivitet, regler og domstole, og forretningsmiljø.

I relation til IP-rettigheder i Danmark ligger antallet af patenter og designs i forhold til bruttonationalproduktet meget højt, mens de samme tal for varemærker og brugsmodeller er lavere.

Danmark ligger godt placeret på en 9. plads i det overordnede parameter, der vedrører kreative outputs. Her er det især vores online kreativitet, der ligger højt, bl.a. ved stor brug af domæne-navne, video uploads på YouTube og input til Wikipedia.

På parameteret forskning og udvikling ligger Danmark i den globale top-liga, bl.a. med en meget stor andel af forskere, en høj andel af bruttonationalproduktet brugt på forskning, og gode universiteter samt en meget høj produktion af videnskabelige artikler.

Plads til forbedringer
Rapporten nævner bl.a., at de markedsorienterede parametre ligger middel, dvs. at Danmark på grund af sin størrelse har begrænset konkurrence på markedet, ligesom Danmark i sig selv er en begrænset markedsstørrelse. Endvidere er væksten per medarbejder i bruttonationalprodukt lav, og vores evne til at absorbere viden kunne være bedre.