Du er her

Danmark fastfrosset på 12. plads i global konkurrenceevne

Danmarks globale konkurrenceevne ligger lige efter den internationale elite. For tredje år i træk ligger Danmark på 12. pladsen i World Economic Forums årlige måling af landenes konkurrenceevne. Ros og ris til Danmark.

For tredje år i træk får Danmark en 12. plads i målingen af landenes indbyrdes konkurrenceevne, som World Economic Forum gennemfører hvert år. Schweiz holder sig på første pladsen og USA er rykket frem på en 2. plads. I målingen roses Danmark bl.a. for at have et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked, men evnen til at tiltrække udenlandske investeringer samt mangel på ingeniører og videnskabsfolk trækker ned.

- Nummer 12 i verden er ikke skidt, men det er en udsat position. Lande med høj konkurrenceevne er attraktive at handle med, så dybest set handler rapporten om landenes muligheder for at skabe vækst og velstand for sine borgere. Her ligger alle de lande, vi helst vil sammenligne os med, foran Danmark, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.  Teknologisk Institut er World Economic Forums danske partner.

USA, Tyskland, Storbritannien, og de nordiske lande er blandt Danmarks vigtigste handelspartnere, og de ligger alle bedre placeret end Danmark. I Asien er Japan, Singapore og Hongkong også foran Danmark.

World Economic Forum måler på 114 indikatorer i 137 samfund verden over. Indikatorerne måler på den basale samfundsindretning, den måler på hvordan uddannelse, samhandel, skatter, arbejdsmarked mv. indrettes – og der måles på innovation og forretningsudvikling. Det samlede resultat udtrykker konkurrenceevnen. Hvor Danmark altså ligger på en 12. plads.

- Det kræver konstant tilpasning og udvikling at følge med – og vi har før gjort det langt bedre. I 2008 lå vi på en 3. plads, til gengæld var vi i 2013 nede og vende på en 15. plads. Selv om der er forbedringer at se i indikatorerne for Danmark, så har de andre lande heller ikke stået stille. USA er ovenikøbet rykket fra en 3. til en 2. plads siden sidste år, siger Stig Yding Sørensen.

Han kalder rapporten for et inspirationskatalog til ambitiøse regeringer, hvor man kan lære af de bedste.

- Man kan ikke ligge i spidsen på alle 137 indikatorer, så der skal prioriteres og sættes ind, hvor det har største effekt. På nogle områder handler det om at finde balance, fordi høje skatter rammer investeringslysten og arbejdsudbuddet. På den anden side sikrer skatterne de gode uddannelser, sundhed, infrastruktur mv. Så skattekronerne skal anvendes effektivt.  Danmarks største ulempe i indekset er, at vi er et lille land. Der kan nok så mange reformer ikke gøre det danske marked større. Danmarks skal klare sig på åbenhed og samspil med omverdenen – og det skal vi være verdensmestre i, vurderer Stig Yding Sørensen.

I den absolutte top ligger Schweiz på en 1. plads. Schweiz har formået at beholde sin første plads i 9 år i træk. Schweizerne er verdens mest innovative nation og kombineret med et godt erhvervsklima, god infrastruktur, højt akademisk niveau og en uovertruffen evne til at tiltrække internationalt talent står Schweiz stærkt. Desuden er de førende firmaer ofte verdensledende på deres felt og Schweiziske firmaer er kendte for kvalitet og nytænkning. Der er stærkt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv.

World Economic Forum har taget temperaturen på den globale konkurrenceevne siden 1979. Årets opgørelse hviler på 14.000 interview med virksomhedsledere, 5.600 dataoplysninger fra internationale organisationer, 114 indikatorer og omfatter 98 procent af verdensøkonomien målt i BNP.

Omfatter 137 lande. Indekset måler den nationale konkurrencedygtighed – defineret ved institutioner, politikker og faktorer som alle har betydning for den samlede produktivitet i et land.