Du er her

Dansk IT: Offentlig selvbetjening skyder forbi unge

Troen på, at alle unge automatisk er digitale indfødte, står i vejen for at få løst problemerne med at få så mange danskere som muligt til at benytte det offentliges selvbetjeningsløsninger. Øget anvendelse af sociale medier kan være en del afløsningen. Det skriver Klaus Kvorning Hansen, formand, DIT på Dansk It´s hjemmeside.

Inden 2015 skal 80 procent af kommunikationen mellem borger og det offentlige foregå digitalt, lyder det i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Men undersøgelsen IT i Praksis 2012 viser, at det kan blive vanskeligt at få en stor gruppe unge til at bruge de digitale, offentlige løsninger.

Blandt de 18 – 25-årige har 24 procent således altid eller ofte vanskeligheder ved at finde de rette muligheder, når de skal selvbetjene sig i det offentlige. Det er en udfordring, som er lige så reel, som at mange ældre aldrig har været på nettet.

Hidtil har de offentlige myndigheder gjort meget for at fortælle netop den ældre del af befolkningen om deres digitale muligheder, men de har forsømt den yngre del. Måske fordi man har regnet med, at unges høje it-parathed automatisk vil få dem til at betjene sig digitalt. Men det har så ikke været tilfældet. Meget tyder derfor på, at der også er brug for målrettede informationskampagner rettet mod den yngre del af befolkningen.

Der er måske også brug for, at man sætter andre medier i spil. For når mange unge melder pas over for offentlige selvbetjening, kan forklaringen også være, at unge er vant til mere identitets- og brugerorienterede løsninger end dem, de møder på de offentlige hjemmesider. Unge kommunikerer ofte via medier som Facebook, Twitter og sms, men ganske få offentlige myndigheder bruger disse. Hvis det offentlige derfor skal få flere unge til at kommunikere digitalt med dem, er en mulighed, at det offentlige giver disse medier øget opmærksomhed.

En tredje mulighed er, at det offentlige skriver i et mere forståeligt sprog. For 29 procent af de 18 – 25-årige har ganske enkelt svært ved at forstå sprog og begreber på offentlige hjemmesider og selvbetjeningsløsninger, viser samme undersøgelse.

Tallene er på det helt generelle plan et eksempel på, at det ikke er hensigtsmæssigt at basere en offentlig eller for den sags skyld privat strategi på den udbredte opfattelse, at den tøvende anvendelse af digitale kanaler er et generationsproblem, som løser sig af sig selv, når de it-forskrækkede ronkedorer er borte. Der er behov for en bredspektret indsats, der bringer de digitale tilbud i øjenhøjde med alle.