Du er her

Dansk IT: Vitale helbredsoplysninger går lægens næse forbi

Blodtryksmålere, pulsmålere, skridttællere og lignende er efterhånden standardudstyr i danskernes hjem, men de data, som indsamles går lægens næse forbi, når borgerne får problemer med helbredet. Det er spild af vital viden, mener DANSK IT, der anbefaler, at der udvikles en digital borgerjournal, hvor man som borger kan tilføje en bred vifte af relevante sundhedsdata.

Regeringen, KL og Danske Regioner er i færd med at lave en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet for 2013 og 3-4 år frem. Et af de elementer DANSK IT gerne ser prioriteret er, at teknologien i langt højere grad anvendes til at give borgerne bedre mulighed for at tage aktiv del i sin egen behandling.

I dag er det for eksempel kun muligt for borgerne at tilgå og læse et begrænset sæt af journaloplysninger. Enten skal man have sin journal i hånden eller så skal man besøge sundhed.dk. Men på sundhed.dk mangler væsentlige information – fx fra lægepraksis – ligesom det ikke er muligt for borgeren at tilføje data.

- Vi skal ikke udvikle sundheds it, der placerer danskerne på sidelinjen. Danskerne skal have mulighed for at dele de sundhedsdata, de selv indsamler med sundhedsvæsenet. De skal også have mulighed for at tilføje data og rette i f
Større indsigt
DANSK IT anbefaler, at der bliver oprettet en digital borgerjournal, der er kontrolleret af borgeren. Borgerjournalen skal ikke erstatte de eksisterende journaler, men skal være et supplement, som borgeren blandt andet kan anvende til at give personalet på hospitaler, plejehjem og lægepraksis større indsigt i sin sundhedstilstand.

- En digital borgerjournal vil kunne løfte sundheden. Den giver både borgeren mulighed for at skabe sammenhæng i de oplysninger sundhedsvæsenet ligger inde med og den giver borgeren mulighed for at dele sundhedsdata, der er opsaml
I takt med, at telemedicin og velfærdsteknologi flytter behandlingen og plejen ud i borgernes hjem, bliver det endnu vigtigere at skabe sammenhæng i de store mængder data, der indsamles, vurderer DANSK IT.

- Det nytter ikke noget, hvis der ligger forskellige eller modstridende oplysninger hos lægen, sygehuset, hjemmeplejen etc. Den sammenhæng kan borgeren ved hjælpe af en digital borgerjournal hjælpe med til at skabe, siger Henrik Le
Ifølge DANSK IT skal der i borgerjournalen ikke være mulighed for at manipulere med data. Data skal være tilgængelige på en måde, så det fremgår, hvorfra de stammer. Borgeren skal ikke kunne ændre på sundhedsvæsenets data, men skal kunne kommentere og berigtige data.

Læs også det forslag til en digital borgerjournal, som DANSK IT har sendt til National sundheds-it (NSI) - det organ, der koordinerer it-understøttelsen af sundhedsvæsenet.