Du er her

Danskerne har taget Digital Post til sig

De fleste danskere er i dag tilmeldt Digital Post, og nye tal viser, at stadig flere danskere læser deres digitale breve. Det er dog fortsat vigtigt at tilmelde sig automatisk besked om Digital Post, så vigtige beskeder fra eksempelvis kommunen, hospitalet eller SKAT ikke bliver overset.

4,3 mio. danskere over 15 år er tilmeldt Digital Post og modtager nu posten fra det offentlige digitalt. Og danskerne er blevet bedre til at huske at læse deres digitale post. Kun 4,2 pct. af borgerne, som har modtaget Digital Post, har ikke logget ind i deres postkasse de seneste seks måneder. Det betyder, at langt de fleste danskere, der er tilmeldt Digital Post, logger på og læser den post de får fra det offentlige. Det viser en ny måling fra Digitaliseringsstyrelsen.

Fald i antal tilmeldte, der ikke åbner Digital Post
I maj 2015 havde 6,3 pct. ulæst post i indbakken, mens tallet i dag er nede på kun 4,2 pct. af de borgere, der er tilmeldt Digital Post og har undladt at tjekke deres post det seneste halve år. Der er derfor fortsat behov for en oplysningsindsats, så endnu færre risikerer at overse vigtige beskeder, mener kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Louise Palludan Kampmann:

”Vi ser en klar fremgang i danskernes brug af Digital Post, og det er meget positivt, at endnu flere læser deres digitale breve fra det offentlige. Det kan dreje sig om vigtige meddelelser, som fx indkaldelser til sygehuset eller beskeder om udbetalinger fra det offentlige. For at få de sidste af danskerne med om bord og for at minde alle om fortsat at læse deres digitale post afvikler vi kampagne og annoncerer i landsdækkende medier, og der er altid hjælp til Digital Post på landets biblioteker og i borgerservice,” fortsætter Louise Palludan Kampmann.

Få automatisk besked om Digital Post
For ikke at overse vigtige breve fra det offentlige kan man opgive sit mobilnummer og sin e-mail, når man er logget ind i Digital Post og dermed få automatisk besked, når der er ny post.

”Vi vil gerne være med til at skabe en effektiv dialog med borgerne. Derfor er det muligt at opgive mobilnummer og modtage en besked, når der er ny post. På den måde er det heller ikke nødvendigt at gå ind og tjekke sin digitale post hele tiden,” siger Louise Palludan Kampmann.

Mulighed for fritagelse
Borgere, der ikke kan modtage posten digitalt, fx på grund af en funktionsnedsættelse, sprogkundskaber eller manglende nødvendigt it-udstyr, kan blive fritaget i det lokale borgerservice center. I dag er der 11 pct. af befolkningen, der er fritaget fra Digital Post.

”Det er vigtigt at huske, at Digital Post er for dem, der kan. Borgere, der ikke kan læse deres digitale post skal naturligvis fritages fra Digital Post og modtage deres post i den fysiske postkasse som hidtil,” påpeger Louise Palludan Kampmann.