Du er her

Danskernes Digitale Bibliotek inviterer til fællesmøde om udviklingsplan

DDB inviterer til fællesmøde om udviklingsplanen 2018 for bibliotekernes fælles IT-infrastruktur. Det sker onsdag den 23. august på Vejle Bibliotek. Formålet er at få indspil og afstemme forventningerne til, hvilke gevinster udviklingsplanen for 2018 skal realisere.

Ligesom sidste år inviterer DDB sammen med DBC og Centralbibliotekerne til møde om udviklingsplanen for bibliotekernes IT-infrastruktur (tidligere kaldet releaseplanen).

På fællesmødet har vi  brug for bibliotekernes inputs til det videre arbejde med at udvikle bibliotekernes fælles IT-infrastruktur. Fællesmødet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med bibliotekernes IT-infrastruktur eller med de funktioner og services, der er baseret på infrastrukturen, eksempelvis søgning og reservering.

Samme fokusområder, nye indsatser

Fællesmødet tager udgangspunkt i de fire fokusområder i udviklingsplanen for bibliotekernes infrastruktur 2018:

    Søgning
    Adgang
    Samarbejde om infrastrukturen
    RDA-understøttelse (de nye katalogiseringsregler).

Fokusområderne er de samme som i udviklingsplanen for 2017 (Releaseplan 17), da områderne fortsat er meget centrale for bibliotekernes udvikling. De særlige indsatser i 2018 vil dog være helt nye eller bygge ovenpå allerede igangsatte indsatser. Fokusområderne er desuden centrale i arbejdet med at understøtte den gode brugeroplevelse, som er et af DDB’s strategiske indsatsområder for 2017-2019.
Bidrag med inputs og prioritering af indsatser

Fællesmødet vil være en kombination af oplæg og gruppearbejde. Der vil blandt andet blive givet en status på, hvor langt vi er med de allerede igangsatte indsatser for 2017, og derudover skal vi i fællesskab drøfte, hvilke specifikke gevinster udviklingsplanen for 2018 skal realisere. På baggrund af bibliotekernes inputs på fællesmødet udarbejdes et udkast til udviklingsplanen for bibliotekernes infrastruktur 2018, som efterfølgende vil blive sendt i åben høring hos bibliotekerne.