Du er her

Datafordeler-projektet gennemfører udbud med forhandling

Nyt udbud med forhandling gennemføres, da ingen af de indkomne tilbud vedrørende Fælles Datafordeler levede op til de gældende mindstekrav.

Det er blevet meldt ud til de bydende leverandører, at udbuddet af en Fælles Datafordeler overgår til udbud med forhandling. Det skyldes, at alle de endelige tilbud, der er afgivet ikke er konditionsmæssige. ”Ikke konditionsmæssige” betyder, at tilbuddene indeholder et eller flere forhold, der strider mod de gældende mindstekrav. Derfor kan Digitaliseringsstyrelsen ikke tage de modtagne tilbud i betragtning.

På Kammeradvokatens anbefaling har Digitaliseringsstyrelsen derfor aflyst det igangværende udbud, som er gennemført via konkurrencepræget dialog, og samtidig er der igangsat et [nyt] udbud med forhandling. Denne udbudsform er kort og intensiv, og giver alle tilbudsgiverne mulighed for at rette de ikke konditionsmæssige forhold i deres tilbud og i øvrigt at vedstå sig øvrige dele af de tidligere indgivne tilbud.

Udbuddet har derfor nu følgende milepæle, som også fremgår af udbudsbetingelserne:

  • Meddelelse om udbud efter forhandling og fejllister er sendt til leverandørerne den 16. april.
  • Frist for leverandørernes indgivelse af rettede tilbud er den 6. maj.
  • Forventet indgåelse af kontrakt medio juni.

Det er fortsat planen at ejendoms- og adressedata, geografiske og matrikulære data indgår i Datafordeleren medio 2015, mens person- og virksomhedsdata vil indgå fra 2016.