Du er her

Datatilsynets inspektioner i foråret 2015

Datatilsynet forventer at foretage omkring 45 inspektioner i første halvår af 2015. Inspektionerne omfatter besøg hos både myndigheder, virksomheder og forskere. En del af inspektionerne vil blive udført ved hjælp af online-undersøgelser.

I 2015 vil Datatilsynet – som led i sin inspektionsstrategi for 2013-2015 – fortsat have særligt fokus på følgende kategorier af virksomheder, myndigheder og databehandlinger:

  • Lokale politiembeder og Rigspolitiet
  • Kommuner
  • Sygehuse og sundhedsdatabaser
  • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre
  • Privat og offentlig forskning
  • Tv-overvågning

Datatilsynet vil også foretage inspektioner hos andre kategorier af myndigheder, herunder et ministeriums departement og en statslig styrelse.

I foråret 2015 vil en gruppe medarbejdere fra tilsynet besøge et område i Danmark. Her vil Datatilsynet over et par dage foretage inspektioner inden for områderne: Politi, kommune, tv-overvågning og alternative behandlere.

Datatilsynet er i gang med at modernisere de skemaer og skabeloner, der bruges i forbindelse med inspektionerne og vil teste de nye værktøjer på inspektioner hos en række kommuner og statslige myndigheder.

Tilsynet vil kontrollere overholdelsen af Datatilsynets vilkår hos et antal private forskere. En del af disse inspektioner vil blive foretaget som online-undersøgelser, hvor inspektionerne ikke afholdes hos den dataansvarlige, men i stedet gennemføres skriftligt ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer.

Også håndtering af personoplysninger i offentlig forskning og statistik vil være omfattet af Datatilsynets inspektionsindsats i 2015. På dette område vil tilsynet bl.a. have fokus på datasikkerhed og eventuelle videregivelser af oplysninger.

Virksomheder, som fører en spærreliste i tilknytning til f.eks. hævekort eller kreditkort, skal indhente Datatilsynets tilladelse, inden behandlingen af personoplysninger påbegyndes. Datatilsynet stiller en række vilkår i den forbindelse. Datatilsynet vil i første halvår af 2015 kontrollere efterlevelsen af tilsynets vilkår hos en række virksomheder, som fører spærrelister.

Ud over de ovenfor nævnte inspektioner vil Datatilsynet i det kommende halvår foretage inspektioner bl.a. på områderne sundhedsvæsen og kreditoplysning.

Datatilsynets inspektionsplan er ikke offentligt tilgængelig. Men de dataansvarlige, som Datatilsynet vil besøge, bliver forinden varslet om tilsynets besøg.