Du er her

Datavarehuset udvidet med data om elevtrivsel og frafald på erhvervsuddannelserne

Datavarehuset indeholder nu data til opfølgning på alle de fire klare mål i erhvervsuddannelsesreformen.

Data fra de første nationale elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne er nu tilgængelige i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings datavarehus. Samtidig er erhvervsuddannelsernes frafaldsstatistik flyttet til datavarehuset.

Elevtrivselsmålingerne blev gennemført på erhvervsskolerne i efteråret 2015. De er en del af klare mål 4: "Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes", mens tallene for frafald er en supplerende indikator under klare mål 2: "Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse”.

I datavarehuset er data om elevtrivsel og frafald præsenteret i standardrapporter, som kan filtreres efter parametre som geografi, uddannelse, herkomst, elevtype, køn og alder. Rapporter og vejledning i brugen af datavarehuset findes på www.uddannelsesstatistik.dk.

I løbet af sommeren og efteråret kommer der flere data om elevernes frafald på erhvervsuddannelsesområdet. Det er Styrelsen for It og Læring, som har ansvaret for datavarehuset.