Du er her

Den 1. maj er Den Fælles Dataenhed en realitet

Den Fælles Dataenhed blev aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015. Den Fælles Dataenhed er oprettet i Udbetaling Danmark og skal bidrage til samarbejdet mellem kommuner og Udbetaling Danmark om kontrol. Og bidrage til begge myndigheders arbejde med kontrol med social snyd og indsatsen mod fejludbetalinger. Den Fælles Dataenhed er bemyndiget til at lave registersamkøring på de kommunale ydelsesområder for kommunerne og skal bygge videre på erfaringerne med registersamkøring i Udbetaling Danmark. Samtlige kommuner skal lave en række forberedelser til at indgå i samarbejdet.

I forlængelse af de seneste års fokus på at nedbringe antallet af fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser blev det som led i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2015 besluttet, at der i regi af Udbetaling Danmark skal etableres en Fælles Dataenhed. Arbejdet i Den Fælles Dataenheden skal bygge på de erfaringer, som kommunerne og Udbetaling Danmark hidtil har gjort sig med registersamkøring og skal bidrage til mulighederne for at optimere sagsbehandlingen og at opdage sager, som skal udtages til yderligere kontrol.

Lovgrundlaget for at etablere Den Fælles Dataenhed er på plads og træder i kraft pr. 1. maj i år. Herefter går Den Fælles Dataenhed i gang med at indlæse data på de kommunale ydelsesområder og gennemfører en testfase frem til efteråret 2015, hvor få kommuner er inddraget. I første omgang arbejdes der med data på kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Når indkøringen er på plads, vil samtlige kommuner modtage prioriteringslister på disse områder i stil med de lister, der hidtil har været udsendt på Udbetaling Danmarks område.

Indsatsen med Den Fælles Dataenhed er afhængig af et tæt samarbejde mellem kommuner og Udbetaling Danmark og kræver en del forberedelse i såvel dataenheden, som kommuner. Krav til forberedelse og samarbejde er beskrevet i de vedlagte dokumenter sammen med yderligere beskrivelser af Den Fælles Dataenhed og den samarbejdskonstruktion, der er bygget op omkring Den Fælles Dataenhed.