Du er her

Det sammenhængende bibliotek

Hvad vil vi med det digitale biblioteksrum? Det var et af spørgsmålene på DDB’s strategidag den 5. maj. Læs, hvad der kom ud af diskussionen, og om hvordan bibliotekernes inputs vil bidrage til det videre arbejde i DDB.

Svarene var mange til spørgsmålet om, hvad vi vil med det digitale biblioteksrum, bl.a. at bibliotekerne med det digitale tilbud skal være, hvor brugeren er, at det digitale bibliotekstilbud skal være både personaliseret og udfordrende, og at der skal være en tæt kobling mellem det fysiske og det digitale bibliotekstilbud.

Vigtige inputs til projektet ”Det sammenhængende bibliotek”

De mange inputs på strategidagen bidrager bl.a. til projektet ”Det sammenhængende bibliotek”. Et projekt skabt med det formål at styrke de smidige brugeroplevelser, et af DDB’s tre strategiske indsatsområde for 2016/2017 (læs mere her), og at understøtte KL’s fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 ”Lokal og Digital” (læs mere her).

I projektet arbejdes der med, hvordan der skabes en god og sammenhængende digital brugeroplevelse på tværs af de mange bibliotekstilbud, fysiske som digitale, og hvordan dét i løbet af de næste 3 år skal afspejle sig i næste generation af DDB CMS og den kommende app.

Projektet skal hen over sommeren afdække brugernes behov og bibliotekernes ønsker til et digitalt sammenhængende tilbud, og på den baggrund komme med oplæg til en retning for DDB CMS og den kommende app.

Der er nedsat en projektstyregruppe bestående af repræsentanter fra bibliotekerne, DBC og DDB. Det digitale kommunikationsbureau Advice a/s står for analyse og udvikling af et oplæg til retning og udviklingsscenarier for DDB. I løbet af processen vil et bredt udsnit af landets folkebiblioteker og andre relevante aktører blive inddraget. Oplægget vil blive drøftet i DDB’s styrende organer i efteråret 2017.