Du er her

Det skal være lettere for skolerne at dele læringsforløb digitalt

Mange lærere, skoler og kommuner er stødt på nogle praktiske barrierer, der gør det besværligt at anvende og dele læringsforløb digitalt samt at købe og bruge digitale læringsressourcer. Ny undersøgelse fra Styrelsen for It og Læring anbefaler blandt andet at skabe bedre forretnings- og indkøbsmodeller for digitale læremidler og at forbedre de digitale læringsplatforme.

Undersøgelsen ”Bedre deling af digitale læringsforløb” kommer nu med en række anbefalinger til, hvordan disse opgaver kan gøres enklere. Rapportens anbefalinger er blandt andet at skabe bedre forretnings- og indkøbsmodeller, at understøtte en bedre kultur og organisering på skolerne, at skabe mere overskuelige aftaler mellem skoler/kommuner og forlag samt at optimere de digitale læringsplatforme. Anbefalingerne forventes at indgå i det fremadrettede arbejde med indsatsen for it i folkeskolen, der forløber indtil udgangen af 2017.

Styrelsen for It og Læring har i samarbejde med KL, Digitaliseringsstyrelsen og Kulturministeriet været ansvarlige for gennemførelse af analysen, der er foretaget af Deloitte. Initiativet udspringer af den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020.