Du er her

Det skal være lettere for skoleverdenen at dele digitale læremidler

Det skal være mere enkelt for skolerne at indkøbe, anvende og dele digitale læremidler. Derfor har regeringen og KL taget initiativ til analysen ”Bedre deling af digitale læremidler”.

Analysen skal undersøge, hvordan det rent praktisk kan gøres nemmere for skolerne at dele både læremidler, undervisningsforløb og elevproduktioner. Samtidig vil analysen sætte fokus på, hvordan der kan skabes bedre rammer for skoler og kommuners indkøb og anvendelse af digitale læremidler.

Med den nye skolereform ”Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen” er der kommet mere fokus på brugen af digitale læremidler i undervisningen. I den forbindelse er mange lærere, skoler og kommuner stødt på nogle praksisnære problemstillinger, der gør det besværligt at bruge og dele digitale læremidler og undervisningsforløb. De praksisnære problemstillinger handler blandt andet om indkøb, anvendelse og deling, og de gælder for såvel digitale læremidler som undervisningsforløb og viden.

Hvad må jeg, og hvad må jeg ikke?
På en start-workshop for nylig mødtes nogle af de centrale interessenter på uddannelses- og rettighedsområdet for at afdække de problemstillinger, som skolerne oplever i forbindelse med digitale læremidler og undervisningsforløb. Deltagerne talte særligt om de lovgivnings- og aftalemæssige rammer, og hvordan de nuværende regler kan gøres mere enkle. I den forbindelse blev det tydeligt, at der er et stort behov for bedre og mere enkel kommunikation til skolerne om, hvad man må og ikke må med delingen af digitale læremidler og undervisningsforløb. Ligeledes blev det klart, at der er behov for at kigge nærmere på de nuværende betingelser for kommuner og skolers indkøb.

Kasper Koed, pædagogisk konsulent på Center for Undervisningsmidler (UCC), mener, at det især er vigtigt at skabe bedre muligheder for, at lærerne deler deres erfaringer med digitale læremidler og undervisningsforløb: ”På CFU er vi blandt andet optaget af, hvordan vi kan udvikle et fælles sprog til at vurdere og metadatere digitale læremidler og undervisningsforløb, så det er nemt for lærerne at dele og finde inspiration til undervisningen på de digitale platforme. Derudover synes jeg, der er behov for at undersøge de nuværende indkøbsmodeller, så det i højere grad bliver muligt at målrette og kvalificere indkøbene lokalt - især for at kunne håndtere indkøb af mindre dele af undervisningsmateriale fra forlagene”, siger han.

Mit arbejde er også interessant for min kollega
For andre af deltagerne handlede det om, hvordan kommunerne helt praktisk organiserer indkøb af læremidler, og hvordan man kan understøtte en øget delingskultur på skolerne.

”En del lærere ved ikke, hvilke rettigheder de har til at dele deres undervisningsforløb. Det er heller ikke almindeligt blandt lærerne, at de deler materialer uden for de nære samarbejdsfora. Jeg tror, at det handler om at erkende, at det, læreren selv har lavet, også kan være interessant for kollegerne”, forklarer chefkonsulent Ebbe Schultze, Styrelsen for It og Læring.

Workshoppen var arrangeret i samarbejde mellem Styrelsen for It og Læring, Digitaliseringsstyrelsen, Kulturministeriet og KL. Analysen er nu sat i udbud på finansministeriets rammeaftale og forventes at blive afsluttet i september 2015.

Initiativet udspringer af den fællesoffentlig Strategi for digital velfærd 2013-2020.