Du er her

Digital adgang til P-afgifter i København

Det bliver nu muligt at få adgang til fotodokumentation ved p-afgifter og samtidig bliver det nemmere at betale og klage.

Københavns Kommune har forbedret systemet for p-afgifter, så bilister fremover kan få adgang til fotodokumentation ganske kort tid efter, at parkeringsafgiften er lagt i forruden. Samtidig bliver det nemmere at betale og klage over P-afgifter.

Hidtil gik der 24 timer, fra man som bilist får sin P-afgift, til man kan få adgang til ekstra information om forseelsen. Nu har Københavns Kommune digitaliseret hele afgiftssystemet, så bilister fremover kan få adgang til billeddokumentation af forseelsen via P-butikken ganske kort tid efter, at afgiften er udskrevet. Det betyder, at borgerne ved selvsyn let og hurtigt ved kan se, hvilket grundlag afgiften er blevet udskrevet på.

Samtidig har borgerne mulighed for at betale P-afgiften via Nem ID eller klage samme sted, hvis man ikke mener, at afgiften er korrekt. På den måde skal man ikke vente på girokortet, eller finde frem til en særskilt klageportal, da al behandling af P-afgifter nu foregår i P-butikken.

Strømlinet digital proces
'Når man får en P-afgift i København, skal det være let både at klage og betale. Vi har strømlinet processen og gjort det hele digitalt, så det er så enkelt som muligt for bilisterne at håndtere deres P-afgift. Og så vil mange bilister nok også sætte pris på, at de får adgang til fotodokumentation stort set lige efter, at P-afgiften er udstedt,' siger Jes Øksnebjerg, centerchef i Center for Parkering, Københavns Kommune.

Ny klageindgang
Københavns Kommune opfordrer borgerne til at gøre brug af den nye klageindgang i P-butikken, da det ikke kun sikrer, at klagen ender hos den rette sagsbehandler i første hug, men også at klagerne på sigt vil blive behandlet hurtigere. Når man klager gennem P-butikken, vil afgiften automatisk blive sat i bero, og skulle man senere komme i tanke om, at man gerne vil tilføje et billede eller dokument til klagen, kan man tilføje det, så længe sagen er under behandling.

Den opgraderede P-butik er et led i den gennemgående modernisering og digitalisering af parkeringsområdet i Københavns Kommune, som blev politisk vedtaget i august 2014. Moderniseringen omfatter bl.a. også digitalisering af såvel P-betaling som licenser.