Du er her

Digital Post: Indgåelse af nyt kontrakttillæg

Digitaliseringsstyrelsen har indgået et nyt kontrakttillæg til kontrakten for Digital Post 2. Det nye kontrakttillæg blev underskrevet den 22. december og skyldes meldinger om forsinkelser hos leverandøren e-Boks.

e-Boks har varslet nye forsinkelser på udviklingen af Digital Post, og Digitaliseringsstyrelsen har derfor været i dialog med e-Boks for at sikre, at de mest forretningskritiske funktioner bliver leveret til tiden. Dette er sikret i den nye aftale.

Digital Post 2 træder i kraft pr. 1. februar 2016, hvor den eksisterende løsning vil fortsætte uændret for både myndigheder, borgere og virksomheder – men med nye reducerede priser. Som en del af kontrakttillægget er det blevet aftalt, at priserne sænkes yderligere 1. juni 2016, og igen 1. februar 2017 mod, at der i sommeren 2016 leveres et færre antal funktioner end først aftalt.

Det betyder, at Digital Post 2 fx ikke kommer til at understøtte forsendelser på 200 MB som tidligere aftalt, men udelukkende kommer til at kunne tilbyde forsendelser på op til 99,5 MB. Der er blevet prioriteret og fastholdt leverance på en række andre forretningskritiske funktionaliteter, blandt andet:

  • Virksomheders afsendersystemer: for virksomheder er det en funktion som betyder, at de kan afsende Digital Post fra deres fagsystemer, så de ikke behøver at logge ind på virk.dk.
  • Besvarelsesformular: mulighed for at bede om, at borgeren besvarer/henvender sig via en formular, så myndigheden modtager data i struktureret form mere om besvarelsesformular
  • Flere modtagere: myndigheder vil kunne sende til flere borgere på én gang.

De nye funktioner vil løbende blive beskrevet og publiceret på digst.dk.

Kontrakttillæg blev offentliggjort i EU-tidende den 11. december 2015 og blev underskrevet den 22. december efter 10 dages stand still.