Du er her

Digital Post-kampagnen vinder IAA-prisen 2015

Digitaliseringsstyrelsen har vundet prisen for bedste nationale kampagne med kampagnen om overgangen til Digital Post.

Formålet med kampagnen
Alle danskere over 15 år skulle være klar til at modtage Digital Post pr. 1. november 2014, med mindre de aktivt var blevet fritaget. Målet var at øge kendskabet til overgangen og på den måde øge tilmeldingsgraden. En særlig målgruppe var de 15 til 24-årige, som ved kampagnestart i mindre grad end den øvrige befolkning kendte til og også var tilmeldt Digital Post. Kampagnen varede fra 18. august 2014 til 31. januar 2015.

Digitaliseringsstyrelsen fik hjælp fra Radius Kommunikation og Mindshare til at stå for den fælles-offentlige kampagne for overgangen til Digital Post. Radius Kommunikation gennemførte en integreret kommunikationsindsats for at løfte kendskabsgraden til Digital Post så effektivt som muligt på tværs af befolknings-grupper. Og Mindshare stod for medieplan og annoncering på tv samt digitale og trykte medier.

Bred netværkskampagne
Kampagnen var stærkt netværksbåret, og en stor del af gennemslagskraften skal tilskrives de mange medarbejdere i borgerservice og på bibliotekerne samt frivillige i fx datastuerne, der har den direkte kontakt med borgerne.

Ud over generel PR-indsats og annoncering blev der gennemført en kommune-konkurrence om at blive ”Danmarks mest digitale kommune”, ”Danmarks digitale slutspurter” og ”Danmarks mest digitale unge”. En særlig ungeindsats ”Er du mere digital end en 65-årig” målrettet de 15 til 24-årige. Og en event Post & Tele Museum markerede den historiske overgang til Digital Post.

Dommerkomiteen siger blandt andet:

"Kampagnen er et stærkt eksempel på at skabe samspil mellem både aktører og medier. Staten, ministerier, styrelser, institutioner og skoler blev involverede partnere i kampagnen. KL og Digitaliseringsstyrelsen fik involveret alle kommuner i kampagnen – næsten som om det var deres egen ide. PR indsatsen var både minutiøst koordineret og kontrolleret og havde stor gennemslagskraft i alle relevante medier både nationalt og lokalt."

Kendskabet til Digital Post og fritagelse
Kampagnen vandt IAA-prisen pga. de resultater, den skabte. Her gjorde det op-nåede kendskab  til overgangen til Digital Post den afgørende forskel. Hele 97 pct. af den danske befolkning vidste besked om at vi gik over til Digital Post på tidspunktet for overgangen. Også de unge kom godt med, blandt de 15 til 29-årige var kendskabet på 95 pct.

Mange danskere havde behov for at blive fritaget fra Digital Post, særligt ældre borgere, og et kendskab til muligheden for fritagelse var derfor meget vigtigt at få etableret i befolkningen. Også her viste kampagnen gode resultater idet kendskabet til fritagelse blandt ældre over 60 år kom op på 97 pct. mod et gennemsnit på 85 pct. af alle borgerne.