Du er her

Digital Post på skoleskemaet

Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservice har siden midten af september besøgt kommunens 8. og 9. klasser med det formål, at hjælpe de unge med at få tilmeldt sig Digital Post.

”En positiv sidegevinst har også været, at vi har kunnet hjælpe med andre spørgsmål om ”det digitale offentlige”, fortæller Helle Jæger, som er én af de i alt 7 personer, der har været rundt på skolerne.

I dag er knap 40 procent af de 15-24 årige i Faxe Kommune tilmeldt Digital Post, hvilket er under landsgennemsnittet på 47 procent. Vi kan dog godt måle en effekt af vores indsats, før sommerferien var kun 19,5 procent af de unge tilmeldt. Vi mangler stadig at få fat i de sidste, men mon ikke det kommer i løbet af de næste par uger, når vi har været rundt på de sidste skoler. Vi er glade for at skolerne har taget så godt imod os, og givet os lov til at bruge deres undervisningstid.

Der er en konkurrence mellem de enkle klasser som går på, at den klasse som, procentvis, har flest tilmeldt til den Digitale Postkasse pr. 1. november, vinder en biograftur til hele klassen.
På nationalt plan har Digitaliseringsstyelsen også sat spot på de unges tilmelding til Digital Post via kampagnen ”Er du mere digital end en 65-årig?” Kampagnen kører på Facebook som en quiz målrettet de 15-24-årige. Quizzen kan tages på www.erdumeredigital.dk, og alle er velkommen til at tage quizzen, og få målt sin digitale kunnen.

Hvor kan du få hjælp
Alle borgere i Faxe Kommune kan få hjælp til tilmelding til Digital Post ved at møde op på kommunens Biblioteker & Borgerservice i Haslev og Faxe. Her står medarbejderne klar til at hjælpe i åbningstiden. Kig efter de grønne T-shirts og husk at tage din NEM-ID med.