Du er her

Digital træning fortsætter i halvandet år i Viborg Kommune

Den digitalt understøttede træning i hjemmeplejen fortsætter i en periode på 18 måneder, efter pilotprojekt viser, at træning gør ældre i stand til bedre at klare hverdagen selv.

I 12 uger har en gruppe borgere trænet to gange om ugen i deres eget hjem med hjælp fra hjemmeplejen og det digitale træningsprogram ’DigiRehab’, som hentes ned via en tablet. Formålet har at belyse om træning kan gøre ældre borgere mere selvhjulpne og dermed nedsætte behovet for traditionel hjemmehjælp.

Interessante resultater
Resultaterne efter de 12-ugers pilotprojekt i 2016 viser, at træningen har medført et tydeligt fald i behovet for hjælp. Ved projektets afslutning var borgernes brug for hjælp faldet med 47 minutter om ugen, fordi de nu kan gøre flere ting selv. Projektet har dog ikke reduceret antallet af minutter hos den ældre i et sådan omfang, at der konkret har været skåret minutter væk fra den daglige hjemmepleje i projektperioden.

Projektresultaterne bliver særligt tydelige, når man sammenligner med en kontrolgruppe, der ikke har fået tilbud om træning. Hos denne gruppe så man i samme periode en stigning i behovet for hjælp på 20 minutter om ugen.

– Resultater fra pilotprojektet er så gode, at vi har besluttet, at vi i en ny forsøgsperiode vil tilbyde træning i hjemmet med DigiRehab til en større målgruppe, siger formand for Ældre- og sundhedsudvalget, Mette Nielsen.

– I løbet af forsøgsperioden vil vi følge udviklingen tæt for at se, om vi kan vise en tilsvarende positiv udvikling for de borgere, som bliver visiteret til træning. I pilotprojektet så vi, at det ikke helt er lykkedes at nå den økonomiske fordel, vi havde håbet, men vi har brug for mere viden, før vi kan drage en endelig konklusion, siger hun.

Positiv modtagelse og en række sidegevinster
Evalueringen viser, at både borgere og medarbejdere, der har medvirket i projektet, er meget positive.
– Vi har helt klart dokumenteret, at der er menneskelige gevinster at hente ved hjemmetræning i regi af hjemmeplejen. Evalueringen viser også, at træningsplatformen var med til at skabe både motivation og læring, så også her har velfærdsteknologien hjulpet borgerne på vej mod bedre sundhed og en forbedret evne til at klare sig selv, slutter Mette Nielsen.
I den Viborg-baserede virksomhed DigiRehab er direktør Niels Heuer meget tilfreds med, at samarbejdet med Viborg Kommune har vist lovende resultater.
– Vi er meget begejstrede for, at DigiRehab har vist sit værd i et stort set-up i vores egen hjemkommune. Vi ser frem til fortsat at samarbejde med Viborg Kommune om at tilbyde de ældre skræddersyet træning i eget hjem, siger Niels Heuer.

I alt 132 borgere gennemførte træningen to gange om ugen i 12 uger sammen med en medarbejder fra hjemmeplejen. Det betyder, at træningen sker med en medarbejder, som den ældre kender i forvejen. I pilotprojektet medvirkede borgere i distrikterne Sønderly, Houlkær og Karup.

I den nye halvanden-årige forsøgsperiode fra september 2017 vil forsøget med DigiRehab omfatte borgere, fra alle kommunens hjemmeplejedistrikter, som bliver visiteret til træningen.