Du er her

Digitale lege til børn og voksne

”Skyd en sko” er en fangeleg med en tablet eller et kamera. Den, der ”er den”, er udstyret med et kamera og skal fange en af de andre deltageres sko på et foto, mens hele flokken løber rundt om fotografen. Hvis fotoet er klart nok til, at man kan se, hvem skoen tilhører, er skoens ejer fanget.  Det var en af de lege, som deltagerne kunne tage med hjem til brug direkte i deres dagtilbud med børn efter Styrelsen for It og Lærings PIT-stop om digital dannelse i dagtilbud i starten af september i Aalborg Kommune.

Begge oplæg på temadagen blev videofilmet, og film og præsentationer kan nu ses på EMU.

Medieforsker, lektor og ph.d. Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet startede eftermiddagen med at punktere betegnelsen ”digitalt indfødte” om den nuværende børnegeneration:

”Børn er ikke digitalt indfødte. Vores børn kender ikke til et liv uden digitale medier, men det er ikke det samme som at de behersker dem. Grundlæggende er børn kød, blod, prut og leverpostej,” sagde hun.

Hun slog fast, at børnenes største behov ikke er en iPad. Det største behov er at have det godt med deres familie og venner – og at være i et miljø, hvor de kan leve, lege og lære.

Fra den praktiske kommunale hverdag kom mediepædagogisk vejleder Peter Jensen, Hjørring Kommune, for at fortælle, hvordan man som praktiker kan gribe det digitale an i dagtilbud.

I alt var knap 90 ledere og praktikere fra flere nordjyske kommuner samlet til PIT-stop om digital dannelse – en temaeftermiddag om digital dannelse og læring i dagtilbud. PIT-stop er en serie af inspirationsarrangementer om digitalise-ring og læring, som Styrelsen for It og Læring står for.