Du er her

Digitale redskaber kan øge trivsel og læring, hvis de bruges rigtigt

Tablets kan give børn lyst til læring og fungere som social brobygger. Det er to af konklusionerne i en ny rapport om daginstitutioners brug af digitale redskaber, der dog også peger på, at digitale redskaber ikke er en kvalitet sig selv. Det er afgørende, at personalet løbende overvejer, hvordan redskaberne bruges i hverdagen.

Tablets og andre digitale redskaber kan være en stor gevinst for både børn og pædagogisk personale i dagtilbud. Det fremgår af et forskningsprojekt, som er igangsat af KL, Digitaliseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Forskningsprojektets resultater er sammenfattet i en rapport, som i dag bliver udgivet, og her lyder det blandt andet, at de digitale redskaber understøtter det legende element i læring og åbner for nye muligheder for at indgå i fællesskaber.

De digitale redskabers interaktive muligheder gør, at børnene får svar på deres handlinger og bliver nysgerrige på de læringsmuligheder, som redskaberne kan tilbyde. De mange muligheder for, hvad man kan bruge de digitale redskaber til, kan styrke børnenes kreativitet, mens der også er en række gevinster rent socialt. Fx kan de digitale redskaber fungere som en brobygger mellem børn. Billeder og video giver mulighed for refleksioner over oplevelser, som børnene har haft sammen.

Det er dog ikke en kvalitet i sig selv, at de digitale redskaber bliver del af hverdagen i dagsinstitutionerne. Det er afgørende, at det pædagogiske personale løbende overvejer, hvordan redskaberne kan sættes ind i en pædagogisk sammenhæng. Samtidig er det en væsentlig pointe, at personalet ikke skal lade sig begrænse af teknisk usikkerhed, men med fordel kan prøve sig frem.

Forskningsprojektets resultater kan bruges som redskab for dagtilbud og kommuner, som gerne vil øge værdien af det arbejde, der allerede foregår med bl.a. tablets og kameraer rundt omkring. Resultaterne giver blandt andet inspiration til, hvordan og i hvilke situationer man kan få gavn af digitale redskaber. Fx hvordan man, ved at gøre enkelte børn til superbrugere, kan hjælpe dem til at knytte venskaber med de andre børn.