Du er her

Digitale test skal hjælpe elever med læse-skrivevanskeligheder

VUC Aarhus har været i gang med at teste nye elever på 9. og 10. klasses niveau digitalt i dansk. Formålet er at identificere elever med læse-skrivevanskeligheder tidligere og sikre, at flere gennemfører eksamen. Indtil nu har 250-300 elever gennemført en digital test i forbindelse med skolestart.

På VUC Aarhus har man i det sidste halve års tid været i gang med at implementere, og siden september 2012, anvende digitale test til nye elever i 9. og 10. klasse i dansk.

Det sker i naturlig forlængelse af en indsats, der allerede har været i gang på VUC Aarhus i flere år, hvor man har haft særligt fokus på, at også elever med læse-skrivevanskeligheder gennemførte eksamen. Indtil nu har man brugt papirtest til at finde ud af, hvor læse-skriveudfordringerne var. Men nu er papirtestene digitaliseret, tilpasset og gjort obligatoriske. Desuden er der igangsat en række støtteaktiviteter,– eller redningskranse, som VUC Aarhus også kalder dem, fordi det indikerer, at eleven også selv skal gøre noget for at blive ”reddet”.

- Digitale test giver et helt andet overblik end test på papir, siger Charlotte Mikkelsen, som er uddannelseschef på VUC Aarhus. – Og hidtil har det været mere op til den enkelte lærer, om eleven blev testet, og hvordan det b
- Vi har også elever, som har etableret nogle strategier, der meget effektivt dækker over deres læse-skrivevanskeligheder, siger Line Märcher Ottosen, som er læsevejleder på VUC Aarhus.- Men det ser ud til, at det er sv&
- Vi har et meget højt ambitionsniveau, og vi ønsker at tage bedst mulig hånd om vores elevers behov, siger Charlotte Mikkelsen.– Derfor var vi fra starten indstillede på, at hvis vi skulle gøre det, så skulle - Vi mangler umiddelbart muligheden for at kunne vurdere den skriftlige fremstilling, siger Ida Schreiber, som også er læsevejleder på VUC Aarhus. – Derudover har der været nogle tekniske startvanskeligheder, men dem regner v
- Vi kalder det her år 1, siger Charlotte Mikkelsen. - Inden vi indførte testene, har vi været gennem en række overvejelser. Det betyder bl.a., at anvendelsen af de digitale test er sket i sammenhæng med en organisatorisk &a