Du er her

Digitale valg bliver nu en realitet

Fem kommuner har endeligt sagt ja til at forsøge sig med at afholde digitale valg. 12 kommuner havde oprindeligt søgt, men økonomien står i vejen for den digitale udvikling. Det skriver KL på deres hjemmeside.

København, Aarhus, Odense, Odder og Gentofte er de fem kommuner, der har truffet endelig beslutning om at deltage i forsøget med elektronisk stemmeafgivelse på ét eller flere valgsteder. Det står klart efter, at fristen for tilmelding udløb mandag aften.

De fem projektkommuner og Økonomi- og Indenrigsministeriet skal nu organisere sig og arbejde videre med de forudsætninger, der er blevet godkendt lokalt i kommunerne. Fx vil man i Gentofte forsøge sig med en scannermaskine, i Odense vil man have en stemmemaskine, og i København vil man gerne lave forsøg med både en scanner og en stemmemaskine.

Samtidig forbereder Økonomi- og Indenrigsministeriet fortsat det lovforslag, som forventes fremsat i januar, og ministeriet forventes at stå for udbud af den tekniske løsning til forsøgene.

Økonomien er en stopklods
Det var oprindelig 12 kommuner og KL, der søgte om at afholde digitale valg. Men seks af kommunerne har valgt ikke at søge om deltagelse i forsøget. Det gælder Aalborg, Bornholm, Kolding, Vejen, Frederiksberg og Glostrup. Samtidig har også Brøndby og Vesthimmerlands kommuner sagt nej tak, selvom de ikke var en del af det oprindelige ansøgerfelt. Alle kommunerne har angivet økonomien som årsag til deres nej.

Muligheden for at springe på den digitale valgvogn er dog ikke helt udelukket for de kommuner, der har takket nej eller ikke har svaret endnu. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nemlig sat døren på klem til, at flere kommuner kan komme til, hvis økonomien viser sig at have bedre plads end forventet.

Der vil formentlig tidligst kunne afholdes forsøg med e-valg ved Europa-Parlamentsvalget i 2014.