Du er her

Digitalisering skal skabe sammenhæng på sundhedsområdet

På mødet i september skal rådet bl.a. drøfte en ny digitaliseringsstrategi for sundhedsområdet, der skal sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorer. På mødet præsenterer KL også et nyt projekt, der skal sætte fremtidens teknologi på den kommunale dagsordenen.

Som følge af Økonomiaftalen 2018 skal der udarbejdes en ny strategi for at sikre en sammenhængende digitaliseringsindsats på sundhedsområdet. Den nye digitaliseringsstrategi skal sætte fokus på at skabe sammenhæng på tværs af kommunale domæner og på tværs af sektorer. I forbindelse med strategien skal Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL identificere indsatsområder og forretningsmål samt igangsætte initiativer, der understøtter dem.

Som en del af arbejdet med den nye digitaliseringsstrategi har KL, KOMBIT og Sundhedsdatastyrelsen indledt et samarbejde om at kortlægge den eksisterende infrastruktur og services (AS IS) på sundhedsområdet. Formålet er at undgå dobbeltudvikling på tværs af sektorer ved at skabe et fælles overblik over, hvad der er tilgængeligt.

SOR anvendes i dag til bl.a. digital kommunikation mellem kommuner og øvrige parter inden for sundhedsvæsenet, indberetning af utilsigtede hændelser og statistik for det fælles medicinkort. SOR går imidlertid nu fra at være et register, der bruges alene i sundhedsområdet til at dække bredere dele af den kommunale organisation, bl.a. socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og børneområdet. Dermed øges behovet for at kunne matche SOR-registreringen med den kommunale organisation og opgaveløsning. Et match, der gerne skal ske automatisk og digitalt, og ikke manuelt. Et forslag der skal drøftes på mødet er en 'mapning' af de relevante dele af kommunernes emnesystematik (KLE) til SOR.

Fremtidens teknologi bringer en række innovative løsninger og muligheder med sig, men der er også udfordringer forbundet med ny teknologi. KL har igangsat strategiprojektet 'Teknologispring og radikal innovation' for at understøtte kommuner i at forstå betydningen af de hverdags-ændrende teknologier. Yderligere skal projektet vurdere potentialet i de nye tendenser og bl.a. skabe en række billeder på, hvordan fremtidens kommune kan se ud med optimal anvendelse af ny teknologi og hvilke services, kommunen derved kan levere.

En række andre emner er ligeledes på dagsorden, bl.a. affaldsdata, selvbetjeningskomponenter, adgang til egene data og automatisering af manuelle processer.