Du er her

Digitaliseringschef søges til Københavns Kommune

Københavns Kommune søger en kontorchef til kontoret for digitalisering. Har du forståelse for digitalisering og erfaring med implementering af it-systemer i større organisationer? Så er du måske den nye kontorchef i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens digitaliseringskontor.

Som kontorchef bliver du en del af Danmarks største beskæftigelses- og integrationsforvaltning.  Vi har i København den målsætning, at vi vil være den kommune, blandt sammenlignelige kommuner, der har flest borgere i job og uddannelse i 2020. Vores indsats ift. digitalisering og it skal bidrage til, at vores vision bliver til virkelighed.

Helt konkret vil du som kontorchef få ansvar for at anskaffe og implementere digitale løsninger, der understøtter borgerens vej mod job og uddannelse – og du skal arbejde for at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forandres i samme takt, så vi når de ambitiøse målsætninger for borgerne. Det gør du ved at inddrage borger- og brugerdreven innovation i forvaltningens forandring og gerne i samarbejde med kommunens innovationshus.

En af de helt store udfordringer, du skal løfte, er – i forbindelse med monopolbruddet – at udskifte de primære sagsbehandlingssystemer, som medarbejderne bruger til at servicere kommunens borgere. Som kontorchef får du et helt centralt ansvar i at få de nye fagsystemer til at skabe forretningsmæssig værdi i forvaltningen – herunder implementering af nye effektive sagsgange, sikring af support og uddannelse af brugerne og opfølgning på forbedringsønsker samt fejl og mangler. Vi lægger derfor vægt på, at du har erfaringer med store organisatoriske forandringsprojekter fra dine tidligere ansættelser.

Derudover får du som kontorchef ansvar for en række kritiske opgaver i forvaltningen:

 • Systemejerskabet for samtlige fagsystemer – både standardsystemer og lokalt udviklede systemer (generelle administrative systemer supporteres af Koncernservice – kommunens it-shared servicecenter).
 • At sikre et godt samarbejde med dine interessenter – bl.a. Koncernservice, som vil være en vigtig samarbejdspartner på alle store it-projekter.
 • Konsolidering af it-porteføljen i forvaltningen – færre og mere effektive systemer.

Til løsning af opgaven har du kontorets ca. 25 medarbejdere og en områdechef.

Du har:

 • en relevant videregående uddannelse
 • erfaring med implementering og drift af større it-løsninger og målrettet brugersupport
 • et gennemgående brugerperspektiv
 • erfaring med direktionsbetjening
 • ledelseserfaring og kan dokumentere resultater fra lignende job, gerne i politisk ledede organisationer
 • en solid kompetence til økonomi- og risikovurderinger.

Vi tilbyder:

 • et ansvarsområde med stor direktionsmæssig bevågenhed
 • en stor organisation med engagerede medarbejdere
 • et job tæt på de politiske beslutninger.

Om forvaltningen
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ca. 1.700 medarbejdere fordelt på en centralforvaltning og ni decentrale centre.

Forvaltningen er ledet af Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren og betjener Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende aftaler mellem KL og relevant faglig organisation. Den lønmæssige indplacering vil være på grundlønstrin 51 efter ”Aftale om aflønning af chefer”. Herudover kan der forhandles tillæg efter aftale om Ny Løn.

Forventet tiltrædelse 1. januar 2016 eller snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om Københavns Kommune og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/beskaeftigelses-og-integra....

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Jacob Zeberg Eberholst på tlf. 3317 3560.

Første ansættelsessamtale finder sted den 10. november, og anden samtale finder sted den 18. november 2015.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.