Du er her

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til 'Open Government Camp

Digitaliseringsstyrelsen inviterer borgere, virksomheder, NGO'er og offentlige myndigheder til at deltage i ’Open Government Camp’.

Camp'en vil bestå af en række arbejdende workshops, hvor borgere, virksomheder og NGO'er samarbejder med offentlige myndigheder og institutioner om at udvikle idéer, designs, koncepter og digitale løsninger baseret på offentlige data, open source software, digitale værkstøjer og nye samarbejdsmetoder.

Open Government Camp skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet og udforske nye tilgange til den offentlige opgaveløsning, hvor borgere, erhvervsliv og det øvrige civilsamfundet kan spille en mere aktiv og direkte rolle.

Camp'en vil beskæftige sig med temaer som:

  • Borgerinddragelse
  • Demokrati og deltagelse
  • Offentlige data og innovation
  • Open source-udvikling
  • Sociale medier, relationer, netværk og crowdsourcing
  • Innovationskultur og -organisation
  • Offentlige-private partnerskaber og økosystemer
  • Medborgerskab, borgeransvar og borgerinitiativ

De enkelte værksteder og aktiviteter på camp'en arrangeres af offentlige myndigheder, organisationer, borgere og virksomheder i fællesskab, mens de praktiske rammer for camp'en organiseres af Digitaliseringsstyrelsen. Camp’en er et initiativ i den danske ’Open Government’-handlingsplan 2012.

Camp’en afholdes tirsdag den 25. september. Ttilmelding er nødvendig hos Digitaliseringsstyrelsen.