Du er her

Digitaliseringsstyrelsen laver netværk

Digitaliseringsstyrelsen har søsat tre nye netværk, der udveksler viden og erfaringer om it-projekter i staten.

Det er it-projektledere og enterprise arkitekter, der får glæde af at dele viden og udveksle erfaringer med hinanden.

De kommer fra 16 forskellige ministerområder, og de vil til en start mødes fire gange i løbet af det næste år. Dernæst tages der stilling til, hvorvidt netværket skal fortsætte.

Formålet med netværkene er at bringe statslige it-projektledere og enterprise arkitekter sammen, så de erfaringer, de gør sig med statslige it-projekter, kan bruges på tværs af staten.

Gennem deltagelsen i netværket får deltagerne opbygget et personligt netværk, de kan trække på i deres daglige arbejde. Det er hensigten, at de også får udviklet deres kompetencer gennem dialog og sparring med hinanden og gennem den indsigt, de får i andre myndigheders tilgang til gennemførelsen af it-projekter.

Det er tanken, at den nye viden bringes i spil i ude i myndighederne, så deltagelsen i netværkene generelt kan være med til at styrke gennemførelsen af it-projekter i staten.

Medlemmerne af de enkelte netværk er udpeget af myndigheden på baggrund af en invitation. Der er således ikke åbent for tilmeldinger, ligesom der ikke er aktuelle planer om at starte yderligere netværk op.