Du er her

Digitalt paradoks kræver lovændring

Når ældre borgere opgiver at søge om de ydelser, de ellers har krav på, fordi ansøgningsproceduren er for kompliceret, så er der brug for at råbe vagt i gevær. Det mener Ældre Sagen, som i et åbent brev til finansminister Bjarne Corydon (S) opfordrer til at ændre reglerne for fritagelse på digitaliseringsområdet.

Som det er i dag, betyder en fritagelse fra Digital Post ikke automatisk en fritagelse fra de digitale selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at borgere, der er fritaget for Digital Post, fortsat skal bruge computeren, når de vil søge om eksempelvis boligsikring, varmetillæg og pension - med mindre, at de i hvert tilfælde møder op på borgerservice og søger om at kunne fortsætte med at bruge de gammeldags papirblanketter.

I Aalborg har ældre borgere givet op over for den forvirrende procedure, og kommunen ønsker derfor mulighed for at give borgerne en generel fritagelse. Ældre Sagen bakker op:

”Når ældre borgere opgiver at søge om ydelser, de har krav på, så kan der ikke være tvivl om, at der er behov for en lovændring. Derfor bakker vi Aalborg Kommune op, når de foreslår, at dem, der er fritaget for Digital Post, også er fritaget for at skulle anvende de digitale selvbetjeningsløsninger,” siger administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

I en Gallup-undersøgelse fra juni 2014 svarer 23 procent af de adspurgte borgerservicechefer, at de er helt enige i, at kommunen helt generelt skal kunne fritage en borger for de obligatoriske selvbetjeningsløsninger. 41 procent svarer, at de er overvejende enige i det udsagn.

Finansministeren har foreløbigt afvist at kommentere problemstillingen og henviser til Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen har givet udtryk for, at der bliver lyttet til kommunerne, og at man vil tage kontakt til Aalborg og andre kommuner for at finde ud af, om der er et generelt problem.