Du er her

Domstolene er et vigtigt skridt nærmere etableringen af Domsdatabasen

​I begyndelsen af april 2017 offentliggjorde Domstolsstyrelsen EU-udbuddet, der bringer Danmark et skridt nærmere realiseringen af den kommende domsdatabase. Et stort forarbejde er blevet lagt i at konkretisere krav og ønsker til en kommende løsning, der skal være til glæde for mange forskellige interessenter.

Med denne milepæl i hus påbegynder projektet nu udbudsfasen.

”Det har været en stor opgave at komme i mål med udbudsmaterialet, men også sjovt og spændende at være med til at forme, hvordan vi får projektet lanceret. Det har været en proces med masser af udsyn og inspiration indhentet fra de af vores nabolande, som er foran os, og fra EU”, siger forretningskonsulent og dommerfuldmægtig Christina Møller.

Projektet har netop afholdt et orienteringsmøde for potentielle leverandører til løsningen, og det er planlagt, at der i juni måned skal afholdes et informationsmøde for kommende interessenter. I løbet af andet halvår 2017 forventes det at der sker en afklaring af den kommende løsning.

Baggrund
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2014 blev der truffet beslutning om etablering af en national domsdatabase. Databasen skal på sigt indeholde retspraksis med retsinformatorisk værdi. I 2015 påbegyndtes arbejdet med at etablere en projektgruppe, der nu har gennemført markedsundersøgelser og udarbejdet udbudsmaterialet for løsningen.