Du er her

Eksperter giver anbefalinger til bedre offentlig digitalisering

Det private marked leverer jævnligt spændende og nytænkende løsninger til brugere og virksomheder. Men hvilke anbefalinger ville de fremmeste eksperter fra det private give det offentlige, hvis de fik mulighed for at komme med deres erfaringer fra egne digitale projekter?

I øjeblikket arbejder Digitaliseringsstyrelsen tæt sammen med de fællesoffentlige samarbejdsparter for at lande en ny digitaliseringsstrategi. Et væsentligt indsatsområde i den kommende strategi forventes at blive en øget fokusering på at skabe mere brugervenlige løsninger for borgerne gennem bedre brugeroplevelser og en mere strømlinet digital offentlig service på tværs af kanaler og myndigheder.

Det offentlige kan hente god inspiration fra private virksomheder, når der skal skabes en bedre brugeroplevelse. For at sikre, at disse erfaringer kommer i spil i arbejdet med strategien, afholdte Digitaliseringsstyrelsen, Skat, KL, ATP, Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for IT og Læring en ekspertworkshop d. 3. november, hvor 21 eksperter fra private virksomheder og digitale bureauer deltog sammen med 13 repræsentanter fra det offentlige.

Både de offentlige repræsentanter og de private eksperter fik et godt udbytte af dagen og var glade for muligheden for at udveksle muligheder og udfordringer.

”Det var sjovt og inspirerende at deltage”, siger Bo Tolstrup fra Danske Banks Mobilepay team, der indledte dagen med at dele ud af Danske Banks erfaringer med at udvikle Mobilepay.

”Det var en helt fantastisk oplevelse at være med, og jeg håber Digitaliseringsstyrelsen kunne bruge inputtet”, udtaler assisterende professor fra ITU Emilie Møllenbach, der deltog på dagen.

Og fra Digitaliseringsstyrelsen var der også stor tilfredshed: ”Arrangementet var en stor succes,” siger direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen, og fortsætter: ”Vi har fået gode drøftelser og ideer med til det videre arbejde. Samtidig er jeg også glad for, at vi er blevet bekræftet i, at mange af de tanker, vi selv har gjort os, er i fin overensstemmelse med de erfaringer, man har gjort sig i private virksomheder.”

Mødet blev afholdt 3. november 2015 på ”Rainmaking Loft” på Holmen – et af de nyere startup miljøer indenfor digitale løsninger. 21 eksperter fra private virksomheder og digitale bureauer deltog sammen med 13 repræsentanter fra det offentlige. Se deltagerliste i bilaget.

Det blev en koncentreret dag med inspirerende indlæg plus en meget livlig diskussion. Deltagerne blev opdelt i grupper der, efter at have arbejdet og debatteret, skulle fremlægge deres vigtigste anbefalinger for resten af deltagerne.

De gode råd fra grupperne spændte vidt. Mere gennemgående var input som:

  • Tag udgangspunkt i brugernes adfærd, behov og udfordringer
  • Identificér mindre projekter som kan eksekveres succesfuldt og lad succeserne bane vejen for adfærdsændring i det offentlige
  • Giv plads til flere eksperimenter med brugerne i centrum
  • Nytænk processerne, organiseringen og udbudsformen