Du er her

En arbejdsgruppe skal hjælpe med ny statslig it-strategi

Med udarbejdelsen af en ny statslig it-strategi vil regeringen fremtidssikre Danmarks digitale infrastruktur og en tværstatslig arbejdsgruppe med deltagelse af eksterne eksperter skal frem mod sommeren 2017 udarbejde et oplæg til strategien.   

Den øgede digitalisering betyder, at it i dag  kan anses som kritisk infrastruktur på linje med fx elektricitet og veje. Det stiller store krav til, hvordan it-systemerne bliver udviklet og vedligeholdt, og til styringen af de store og komplekse it-projekter. Et kasseeftersyn af det statslige it-område viser blandt andet, at der årligt bruges ca. 7 mia. kr. på it i staten, og at flere kritiske it-systemer ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt.

Regeringen har derfor igangsat et arbejde med at udarbejde en statslig it-strategi, som skal indeholde en række konkrete tiltag, der forbedrer styringen af området. Det drejer sig blandt andet om:

    Bedre prioritering af it-udgifter og it-aktiviteter
    Styrket opfølgning på samfundskritiske projekter
    Sikker drift af statens kritiske it-systemer

Deltagerne i it-arbejdsgruppen er:

 •     Lars Frelle-Petersen, Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen
 •     Søren Hartmann Hede, Finansministeriet
 •     Poul Taankvist, Finansministeriet v. Moderniseringsstyrelsen
 •     Andreas Berggreen, Skatteministeriet
 •     Andreas Langsted, Justitsministeriet
 •     Betina Hagerup, Erhvervs- og Vækstministeriet v. Erhvervsstyrelsen
 •     Kristian Møller, Energi- Forsynings- og Klimaministeriet v. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 •     Thomas Fredenslund, Undervisningsministeriet v. Styrelsen for It og Læring
 •     Torben Buse, Økonomi- og Indenrigsministeriet
 •     Lars Monrad Gylling, ekstern ekspert
 •     Michael Moesgaard Andersen, ekstern ekspert
 •     Torben Ruberg, ekstern ekspert