Du er her

En fælles NemLog-in brugerstyring til det offentlige

Med etableringen af en ny fællesoffentlig brugeradministrations-løsning i NemLog-in sikres adgang til ny funktionalitet som myndigheder kan gøre brug af. Næste skridt handler om at udbrede fælleskomponenterne, der stilles gratis til rådighed for myndigheder.

NemLog-in/brugeradministration er nu lanceret og i den forbindelse har bl.a. den offentlige virksomhedsportal Virk.dk i uge 35 skiftet til at anvende den fællesoffentlige NemLog-in-tjeneste. At få en så stor og kompleks opgave til at lykkes er ikke let, og i en kort overgangsperiode oplevede brugerne tidspunkter, hvor der ikke var adgang til den nye brugeradministration. Den store erhvervsrettede portal Virk.dk anvender nu ligesom Borger.dk NemLog-in som sikker log-in platform.

Den fællesoffentlige brugerrettighedskomponent i NemLog-in er en brugeradministrationsløsning møntet på ansatte i den offentlige sektor og private virksomheder. Den giver bl.a. mulighed for, at ansatte kan arbejde på tværs af tilsluttede myndigheder uden at skulle logge på flere gange. Andre nye komponenter i NemLog-in, der er klar til at blive tage i anvendelse, er en signeringskomponent og fuldmagtsløsning.

"Med lanceringen af nye komponenter i NemLog-in og Virk.dk’s skifte til NemLog-in har vi nået en vigtig milepæl i forhold til at få den digitale infrastruktur på plads, så myndigheder kan yde borgere og virksomheder en bedre og mere sikker måde at kommunikere digitalt", udtaler kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Lone Berglykke. "Den fællesoffentlige brugerstyring, hvor NemLog-in og NemID udgør krumtappen, skal mindske investeringerne i infrastruktur for offentlige myndigheder og i sidste ende skabe bedre service for borgerne."

Den næste vigtige milepæl for NemLog-in er, at de nye komponenter i NemLog-in skal tages i brug i myndighedernes løsninger og indtænkes i løsninger, der er under udvikling.