Du er her

En guldgrube af velfærdsteknologisk viden

Velfærdsteknologi er højt placeret på listen over kommuners indsatsområder i 2015. En god implementering forudsætter viden og ikke mindst kompetencer til at sikre gevinstrealiseringen.

På KL’s velfærdsteknologiske landkort ligger der nu 574 velfærdsteknologiske projekter, i form af alt fra pilotprojekter til fuldt implementeret løsninger. Her er projekter inden for bl.a. vasketoiletter, støttestrømpe-påtagere og forflytningsteknologi, og over halvdelen af kommunerne har valgt at byde ind med deres erfaringer.

”Antallet af indtastede projekter overstiger alle vores forventninger, og da kortet er blevet udviklet specifikt til lejligheden, har vi måtte udvide platformen undervejs. Det kan man kalde for en succes,” siger Gitte Duelund Jensen, centerleder i KL’s Center for Velfærdsteknologi. 

Kortet anvendes flittigt
Der er stor trafik på kortet både i antallet af besøgende, og i forhold til hvor meget de besøgende bevæger sig omkring på kortet. KL har desuden fået mange positive tilbagemeldinger fra kommunerne, der bl.a. har stor gavn af at danne sig et overblik over til tider dyrt købte erfaringer, som andre kommuner har gjort sig, så de samme fejl ikke begås flere steder.

KL’s Center for Velfærdsteknologi understreger, at det løbende er muligt for kommunerne at melde deres løsninger ind på kortet. KL opfordrer desuden de kommuner, som endnu ikke har tilføjet deres løsninger, til at gøre det. Alle kommunalt ansatte har mulighed for at søge på de 574 løsninger, der allerede er uploaded, så der er stor mulighed for at få del i brugbar viden.