Du er her

Er din myndighed klar? Næste store milepæl er 31. december 2015

De offentlige myndigheder er i fuld gang med at omlægge posten, og det går godt. Antallet af forsendelser til Digital Post er fordoblet på bare et år. Der er dog fortsat et stykke vej, før målet er nået, og derfor arbejder myndighederne netop nu på højtryk med omlægning af papirposten. Næste store milepæl er 31. december 2015, hvor 80 % af kommunikationen skal være digital.

Siden vedtagelsen af Lov om Offentlig Digital Post i juli 2012 er der sket en markant stigning i myndighedernes digitale forsendelser via Digital Post og et tilsvarende markant fald i de fysiske breve. Konkret rundede myndighederne medio august 2015 48 mio. afsendte forsendelser til borgere og virksomheder, svarende til hvad der blev sendt hele 2014.  Det er en meget stor opgave for de berørte myndigheder at omlægge indgående og udgående post, idet der skal træffes vigtige beslutninger på ledelsesniveau, opsættes tekniske integrationer og omlægges mange arbejdsgange i myndighedernes fagområder.

Når myndigheden planlægger afsendersiden, skal der foretages en vurdering af hver eneste fagsystem, som genererer udgående post. Tilsvarende skal det afklares, om der skal være en direkte integration til Digital Post, eller om myndigheden skal benytte en tredjeparts leverandør. Endelig skal der træffes beslutninger om, hvorvidt der skal vælge envejskommunikation, eller om modtager skal kunne svare tilbage.

Tilsvarende har myndigheden et ansvar på modtagersiden. Alle myndigheder skal være kontaktbare på borger.dk og virk.dk. Det er vigtigt, at disse hierarkier vedligeholdes og opdateres ved f.eks. ressortomlægninger og større organisationsændringer. Desuden har alle myndigheder en CVR-postkasse på virk.dk, som kan tilgås på forskellige måder. Man kan læse posten direkte ved hjælp af en medarbejdersignatur, eller man kan videresende posten sikkert via s/mime eller REST, der dog kræver tekniske opsætninger. Endelig vil ibrugtagning af tovejskommunikation også generere indgående post hos myndigheden.

Digitaliseringsstyrelsen møder myndighederne i mange fora – netværksmøder, konferencer og individuelle møder. Der bliver gjort en stor indsats hos de offentlige myndigheder, men arbejdet er ikke slut endnu, hvorfor der er et stykke vej, før målsætningen på de 80 % nås. Det kan både skyldes interne forhold eller barrierer, som går på tværs af myndighederne. Næste store milepæl er 31. december 2015, hvor den nuværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber, og hvor 80 % af kommunikationen skal være digital. Derfor arbejder myndighederne på højtryk i disse måneder for at få de svære områder med, således papirposten kan nedbringes mest muligt.