Du er her

Erfaringer med Smart City og offentlige-private partnerskaber (netværksmøde)

København lider, ligesom mange andre store byer, af problemer med oversvømmelser, trængsel, forurening og en række andre følgevirkninger af tæt bebyggelse, tæt trafik og mange mennesker. At man så i København også har ambitiøse klimamål, mindsker ikke behovet for at overveje smarte, teknologidrevne løsninger. Derfor inviterer CEDI til netværksmøde om Smart City og offentlige-private partnerskaber.

Kom og hør Søren Kvist fra Copenhagen Solutions Lab fortælle om Copenhagen Connecting, som vandt prisen for verdens bedste Smart City-koncept 2014 i Barcelona, samt mere generelt hvordan man har organiseret Smart City-arbejdet i Københavns Kommune. Hør i samme ombæring August Ussing fra Leapcraft, der vil fortælle, hvordan det er som privat virksomhed at få adgang til et testmiljø, som stilles til rådighed af København. Derudover vil August tale om, hvad man kan bruge Smart City-teknologi til ift. trafik og luftforurening, samt mere generelt hvad et godt offentligt-privat samarbejde omkring Smart City-teknolog er fra en privat virksomheds synspunkt.

Du kan læse mere om netværksmødet og tilmelde dig på www.cedi.dk/kalender.

Som medlem af det ny CEDI Netværk kan du frit deltage i 40 møder som dette årligt. Se brochuren her eller en kort video her.

Læs mere om CEDI Netværk og meld dig på www.cedi.dk/netværk.


FAKTA: CEDI Netværk

• CEDI Netværk har siden 2007 afholdt møder om den offentlige sektors digitale og styringsmæssige udfordringer med deltagelse fra en lang række nøglepersoner, der arbejder professionelt med offentlig digitalisering.
• Aktuelt har CEDI Netværk ca. 300 medlemmer. Medlemmerne arbejder til daglig i statslige myndigheder, regioner, kommuner, private virksomheder, organisationer og it-leverandører.
• Med version 2.0 overgår CEDI Netværk fra et klassisk adgangsbegrænset netværk til et netværk, hvor alle medlemmer kan deltage i samtlige 40 årlige netværksmøder.