Du er her

Et år med Digital Post

Den 1. november 2015 er det præcis et år siden, at loven om Digital Post trådte i kraft. 89 pct. af alle danskere over 15 år har i dag Digital Post, og nye tal fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at danskerne har taget den digitale kommunikation til sig. Samtidig sender myndighederne langt flere breve digitalt.

I dag er 89 pct. af danskerne tilmeldt Digital Post, mens 11 pct. er fritaget. Målsætningen for 2015 er, at 80 procent af den skriftlige kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal foregå digitalt, og hos Digitaliseringsstyrelsen ser man, ifølge kontorchef Louise Kampmann, på tallene med tilfredshed:

”Overgangen til Digital Post har været en stor omstillingsproces, som har involveret mange aktører over hele landet. At det er lykkedes at få enderne til at nå sammen, og få så mange danskere med på den digitale vogn, skyldes et stort benarbejde fra både myndigheder og frivillige organisationer.”

Især i landets kommuner er der gjort et stort stykke arbejde for at hjælpe danskerne med Digital Post:

”Frem mod overgangen sidste år blev der gjort en kæmpe indsats rundt om i landets kommuner for at gøre borgerne klar til Digital Post. Vi var bl.a. til stede på skoler, i boligforeninger og på festivaler – og stod naturligvis også klar på landets borgerservicecentre og biblioteker. Der blev også gjort et stort arbejde for at hjælpe og fritage de borgere, der ikke kan modtage Digital Post, og den opgave har vi fortsat fokus på,” fortæller Pia Færch, kontorchef for Digitalisering og Borgerbetjening hos KL.

De seneste tal fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at kun 4,2 pct. af de danskere, der har modtaget Digital Post inden for det seneste halve år, ikke har været logget ind for at tjekke posten. Det er muligt at modtage advisering om Digital Post pr. mail eller SMS. Knap 87 procent af de tilmeldte har oplyst e-mailadresse, mens knap 73 procent har oplyst mobilnummer, og de får automatisk besked, når der er ny Digital Post.

”Digital Post er i god gænge i regionerne, og vi oplever stor tilfredshed og tryghed, når den digitale kommunikationsform bruges til fx indkaldelse til behandling på sygehuset. Men der er stadig borgere, som ikke får logget ind og tjekket deres digitale post – det betyder, at vi risikerer, at de udebliver fra aftalen på sygehuset. Derfor ligger der fortsat en vigtig opgave i at oplyse om muligheden for at få en mail eller en sms, når der tikker ny post ind,” siger Aleksander Bjerrum, konsulent hos Danske Regioner.

Myndighederne sender flere og flere digitale breve til landets borgere om alt fra pension og dagpenge til SU og daginstitutionspladser. Fra januar og frem til midten af oktober har det offentlige sendt 63,6 millioner digitale breve til landets borgere. Det er langt flere end i hele 2014, hvor der i alt blev sendt 47,9 millioner digitale breve. I år er der allerede sendt næsten dobbelt så mange digitale breve som i hele 2013, hvor myndighederne kun sendte 28 millioner breve afsted.

Fakta om tallene vedr. brug af Digital Post

  • Den 1. november 2014 trådte loven om Digital Post i kraft. Det betyder, at alle borgere over 15 år, som kan, skal modtage post fra det offentlige digitalt. Dem, der ikke kan modtage posten digitalt, kan blive fritaget i kommunens borgerservice.
  • Digital Post fra det offentlige kan læses på borger.dk eller i e-Boks.
  • 4,3 mio. borgere – eller 89 pct. af danskere over 15 år – er i dag tilmeldt Digital Post (uge 42, 2015)
  • 379.000 borgere over 15 år svarende til knap 8 pct. er permanent fritaget, mens 162.000 svarende til 3 pct. midlertidigt fritaget (uge 42, 2015).
  • Man kan bede om at få besked på både sms og e-mail, når man har modtaget ny Digital Post fra det offentlige.
  • 3,7 mio. af de tilmeldte borgere svarende til 87 pct. har tilmeldt sig med e-mailadresse, mens 3,1 mio. borgere svarende til 73 pct. har tilmeldt sig med mobilnummer
  • 4,2 pct. af de danskere, der har modtaget Digital Post det seneste halve år, har ikke været logget ind.
  • Fra januar og frem til midten af oktober 2015 har det offentlige sendt 63,6 millioner digitale breve til landets borgere.
  • I 2014 blev der sendt 47,9 millioner digitale breve
  • I 2013 blev der sendt 28,0 millioner digitale breve