Du er her

Europa kommissionen sætter fokus på potentialet ved cloud computing

Europa Kommissionen har netop offentliggjort deres forslag til en europæisk cloud computing strategi – ”Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe”.

Den nye strategi sætter fokus på muligheder og barrierer, samt hvilke aktiviteter, der bør igangsættes på europæisk plan, for at øge udbredelsen af cloud computing.

Med den europæiske cloud strategi adresserer Kommissionen de seneste års debat om, i hvor høj grad den offentlige sektor og private virksomheder kan drage nytte af cloud computing. Strategien peger på fordele såsom reduktion af omkostningerne, øget produktivitet og nye forretningsmuligheder, men identificerer også de områder, som i dag skaber unødige barrierer for at hente de potentielle gevinster.

Det skal gøres lettere for de europæiske myndigheder og virksomheder at udnytte mulighederne ved cloud computing.  Et fragmenteret marked og usikkerhed i forhold til kontrakter og standarder er barrierer, som bør håndteres på et europæisk plan. Derfor iværksætter strategien tre nøgleaktiviteter:

  • Brug af standarder og certificering af cloud computing-ydelser
  • Bedre kontraktvilkår og klare juridiske rammer
  • Accelerering af udvikling og innovation gennem ”European Cloud Partnerships”

I Digitaliseringsstyrelsens cloud computing-initiativer har man specielt fokus på at fjerne forhindringerne for den offentlige sektor i Danmark. Som det også nævnes i den europæiske cloud strategi, er en af de primære barrierer usikkerhed omkring de juridiske rammer.

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Justitsministeriet og Datatilsynet udarbejdet en rapport med anbefalinger til regelændringer, der vil medføre, at det offentlige i højere grad kan benytte cloud computing og andre standard it-løsninger. Det er en vigtig dagsorden, der som strategien lægger op til, også bør adresseres på europæisk plan.