Du er her

Evaluering af it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesministeriet har fået gennemført en evaluering af it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen. Fokus i evalueringen har været på den indholdsmæssige it-understøttelse af jobcentrenes arbejde og på borgernes mulighed for at følge med og engagere sig i egen sag.

Konsulentfirmaet, som har udarbejdet rapporten, anbefaler på baggrund af evalueringen:

  • At borgernes involvering og engagement i beskæftigelsesindsatsen øges gennem nye digitale redskaber
  • At sagsbehandlerne får de nødvendige redskaber til at gøre indsatsen mere jobrettet.
  • At der sikres et effektivt dataflow på beskæftigelsesområdet, så borgerne kan få en koordineret og gennemsigtig indsats.
  • At kommunikationen på beskæftigelsesområdet bliver digital. Både fordi det er mere effektivt, og fordi det bliver lettere at skabe overblik i en sag.

Rapportens anbefalinger vil blive inddraget i overvejelserne i forbindelse med det fremadrettede reformarbejde på beskæftigelsesområdet.